Akademisk lunsj: Maskinsyn og algoritmer

Maskinsyn - et algoritmisk blikk på verden? Hva mener vi egentlig når vi snakker om maskinsyn, eller computer vision? Hvordan påvirker nye visuelle teknologier vår forståelse av verden ellers?

When

22. April.

Time: 12:00 - 13:00


What

Organized by Bergen Offentlige Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Bergen, Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole

I dette foredraget diskuterer forsker Jill Walker Rettberg maskinsyn ut fra to perspektiver: kritiske algoritmestudier og kunst.

Kritiske algoritmestudier er et samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskningsområde hvor man søker å forstå den algoritmiske kulturen vi lever i, og hvordan maskinlæring og kunstig intelligens påvirker offentligheten.

For eksempel gjennom anbefalingsalgoritmene i sosiale medier og nyhetskanaler, i demokratiet gjennom «predictive policing» eller gjennom bruk av prediksjoner basert påmaskinlæring i ansettelsesprosesser eller hos domstoler.

Kunsten gir oss en alternativ diskurs for å forstå algoritmisk kultur, og her ser vi på eksempler som Heather Dewey-Hagborgs bruk av forensisk DNA-fenotyping for å generere mulige ansikter ut fra Chelsea Mannings DNA, eller Pierre Huyghes bruk av nevrale nettverks fortolkninger av hva mennesker ser basert på fMRI.

Jill Walker Rettberg er professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen. Hun leder ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media.

Akademisk lunsj arrangeres i samarbeid med Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.