Christiekonferansen

Velkommen til Christiekonferansen 25. april 2018 i Universitetsaulaen i Bergen. Tema er "Toleransens grenser".

When

25. April.

Time: 08:30 - 16:00


What

Christiekonferansen 2018 

Christiekonferansen er en av Norges viktigste møteplasser for akademia og nærings-, kultur og samfunnsliv. Målgruppen er beslutningstakere og nøkkelpersoner fra næringsliv, kulturliv, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner og media.

Vi spør: Hva betyr toleranse i vår tid? Hvor mye kan vi tolerere? Hvem bestemmer hva vi skal tolerere? På årets Christiekonferanse utforsker vi toleransens grenser.


Program:

08:30 Registrering. 

09:00 Åpning ved rektor Dag Rune Olsen

09:15-10:00 KEYNOTE

 • "Toleransens grenser" Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo/Bjørknes Høyskole 
 • "Fra serieflyktning til seriegründer", Aiman Shaqura, siviløkonom og sosial- entrepreneur

10:05-10:35 INNSIKT: Hva er toleranse?

Tre forskere fra tre ulike fagfelt gir innsikt i toleransebegrepet.

 • "Toleranse og det internasjonale samarbeidet om flyktninger" Maja Janmyr, professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • "Den vanskelige toleransen" Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, postdoktor, institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 
 • "Fedme – kor mykje kan vi tole?" Simon E Nitter Dankel, førsteamanuensis, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen 

10:35-11:00 Pause 

11:05-12:00 UTSIKT: Hvor går samfunnets toleransegrenser?

 • "Trygghet og utsatthet" Toril Moi, professor i litteratur og filosofi ved Duke University i North Carolina 

Samtale Traumevarsler, #meetoo, kulturell appropriasjon og «safe space» er tidens ord. Står vi overfor et krenkelseshysteri eller er dette rettferdige krav? Tar vi hensyn, eller har vi satt i gang en ny heksejakt?

 • Toril Moi, professor i litteratur og filosofi ved Duke University i North Carolina 
 • Rebekka Borsch, statssekretær Kunnskapsdepartementet
 • Sindre Bangstad, sosialantropolog, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 
 • Christine M. Jacobsen, moderator,  senterleder Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen

12:00-12:45 Lunsj

12:45-13:45 PERSPEKTIV: Hvor går toleransegrensene i arbeidslivet?

 • "Hva vil vi med inkluderingsdugnaden?" Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie

Samtale Regjeringen inviterer til inkluderingsdugnad i arbeidslivet. Flere skal i arbeid! Spørsmålet er om vi har plass til «de andre» i norsk arbeidsliv?

13.45-13.55 Utdeling av Christieprisen

13:45-14:15 Pause 

14:15-14:45 Forskning i front 

Tre av våre fremragende forskere. Hva forsker de på og hvorfor er det viktig at de forsker på nettopp dette?

 • "Ute er det kaldt": Utdanningssituasjonen til norske rombarn. Kari Hagatun, ph.d. Det psykologiske fakultet, institutt for pedagogikk
 • "Toleransen for klimasøksmål i velferdsstaten" Esmeralda Colombo, ph.d. Det juridiske fakultet
 • "Kan bruk av rognkjeks tolereres?" Gyri Teien Haugland, ph.d. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

14:45-15:20 DEBATT: Hvor går grensen for hvilket liv som skal reddes? 

Prioriteringer i helsevesenet har ofte alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker. Hva er prisen på et menneske? Har vi råd til menneskelige avvik? Hvilke sykdommer og mennesketyper skal komme fremst i køen?

 • Erik Lunde, Forfatter av boken «Uønsket - mennesket i sorteringens tid»
 • Edvin Schei, allmennlege, professor institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen 
 • Sveinung Rotevatn, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet 
 • Kari Birkeland, moderator 

15:20-15:35 SLUTT-NOTE

 • «Toleranse i vår tid» Hans Petter Graver, professor ved institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. 

15:35 Kunngjøring av Æresalumn

Avslutning 

Where

Universitetsaulaen i Bergen
Museplassen 3
5007 Bergen

Details

Read more

Organizer

Universitetet i Bergen