Frokostmøte om GDPR

Read more

Nye personvernregler fra mai 2018 – hva er det og hvordan kan man gå frem.

When

12. April.

Time: 09:00 - 10:30


What

Frokostmøte om GDPR

EUs personvernforordning (GDPR) vil gjelde i EU fra 25. mai 2018. Forordningen legger opp til at reglene også skal gjelde i EØS. Regjeringen tar sikte på å implementere reglene via en ny personopplysningslov etter at forordningen er implementert i EØS-avtalen. Denne er ikke vedtatt enda. Vi vet imidlertid at reglene også kommer til å gjelde for Norge, men tidspunktet for ikrafttreden er enda noe usikkert. Virksomheter må imidlertid være beredt på at reglene kan tre i kraft den 25. mai 2018. 


Mange virksomheter synes det er utfordrende å forstå hva de nye personvernreglene innebærer for egen virksomhet, noe som også i mange tilfeller medfører at ledelsen ikke engasjerer seg i temaet og de problemstillingene regelverket reiser.

KPMG har bistått en rekke kunder med kartlegging og implementeringsarbeid av de nye personvernreglene, og vi vil gjennomgå de mest sentrale reglene i forordningen, samtidig som vi vil diskutere praktiske løsninger for implementering og etterlevelse. kommer med innspill til hvordan virksomheter kan etablere prosjekter for å sikre at de oppfyller kravene.

Foredraget passer for både små og mellomstore virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger o.l. som ikke enda har kommet i gang med arbeidet med å etterleve de nye personvernreglene, eller behøver bistand i deres allerede påbegynte arbeid. 

Det åpnes også for diskusjoner og spørsmål om deres konkrete virksomhets etterlevelse. 

Agenda

KPMG vil i foredraget blant annet gjennomgå:

— Generelt om GDPR
— Oversikt/protokoll over personopplysninger
— Behandlingsgrunnlag – særlig om samtykke
— Databehandlere og databehandleravtaler
— Overordnet om prosjektgjennomføring

Foredragsholder:
Stian Petersen, Senior Manager, KPMG Advisory

Praktisk informasjon:
Frokost fra kl. 08.30.
Arrangementet er gratis.

Spørsmål? Send oss en melding.

Velkommen!

Where

Bank1Bar
Bankgaten 8
5017 Bergen

Details

Read more

Organizer

Bergen Works