Innovasjon og risikoreduksjon ved internasjonalt samarbeid

Tickets

H2020-Helpdesk, BTO, GCE Subsea, NCE Seafood, NCE Maritime Cleantech og NCE Media inviterer til frokostmøte med Kluge Advokatfirma og House of Knowledge om IPR i internasjonale prosjekter.

When

4. June.

Time: 08:30 - 10:00


What

Innovasjon og risikoreduksjon ved internasjonalt samarbeid

H2020-Helpdesk, BTO, GCE Subsea, NCE Seafood, NCE Maritime Cleantech og NCE Media inviterer til frokostmøte med Kluge Advokatfirma og House of Knowledge om IPR i internasjonale prosjekter.

«Dos and Don’ts» og innspill i innovasjonsprosjekter
Med et stadig økende fokus på samarbeid og innovasjon over landegrensene er det enkelte viktige lærdommer en bør ha med seg for å sikre realisering, redusere friksjon i prosjektet, legge til rette for videre samarbeid og unngå «party killers» og krangler om eierskap
Nøkkelord: Innovasjon, Innovasjonsprosesser, Åpen innovasjon, IP/IPR, IPR-strategi, Rettigheter, Avtaler, Internasjonalt samarbeid, H2020
Foredragsholderne: Thomas Rieber-Mohn og Magnus Hakvåg.

AGENDA

Velkommen (5 min om Kluge Advokatfirma og House of Knowledge)

Introduksjon til IP/IPR begrepsavklaringer (25 min introduksjon og 15 min spørsmål)
- Hvilke rettighetstyper har vi og hva er vernet
- Sikring og forvaltning av rettigheter, IPR-strategi
- Kort «business inteligence» (prior art søk osv. )
- Noen enkle eksempler

IPR og avtaler (15 min intro og 10 min spørsmål)
- Avtalens betydning i det praktiske liv
- Klassiske typetilfeller der rettighetene bør reguleres i avtale
- Background og foreground, og eksempler på hvordan rettighetsspørsmål kan løses

Innovasjon, innovasjonsprosesser, H2020 og IPR (15 min intro og 5 min spørsmål)
- Som del av prosesser

Where

Bergen Teknologioverføring - BTO
Thormølensgate 51
5006 Bergen

Tickets

Organizer