Innovasjonsverksted: Bærekraftig forretningsutvikling

Register

Innovasjonsverksted er en kort workshop-serie for en gruppe bedrifter med innovasjonsprosjekter i tidlig fase.

When

4. - 11. February.

Time: 09:00 - 11:00


What

Organized by Innovasjon Norge

Vi deler tips, innsikt og praktiske verktøy for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet, på veien fra forretningsidéhypotese til validert forretningsmodell. Og vi viser hvordan man kan øke sannsynligheten for å lykkes ved å rette fokus mot menneskene som skal evaluere, kjøpe og bruke de nye produktene og tjenestene. 

Hvem er dette for?

  • Innovasjonsverkstedet er et tilbud til bedrifter med innovasjonsprosjekter under planlegging eller i tidlig fase  
  • Kurset egner seg best for bedrifter som ikke er helt nyetablerte, men som har aktiviteter i markedet allerede, og som har ambisjoner om økt, langsiktig verdiskapning 

Hva får du?

Etter gjennomført verksted, bør du sitte igjen med: 

  • Kjennskap til praktiske verktøy og tips for å bli mer effektiv i arbeidet med innovasjon og forretningsutvikling 
  • Etablert dialog med mulige kunder 
  • Bedre forståelse av kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse 

Where

Online

Register

Organizer

Innovasjon Norge