SRF Kurs: Effektiv bruk av e-post som markedsføringskanal

Tickets

You’ve got mail – Men ble den lest?

When

30. May.

Time: 08:30 - 11:30


What

SRF Kurs: Effektiv bruk av e-post som markedsføringskanal 

Hva handler kurset om?
Digital markedsføring er i konstant utvikling. Det kommer stadig flere kanaler og verktøy til, og det er lett å gå seg vill i jungelen. Likevel er det en av de eldste kanalene som også fanger de nyeste kundene best – nemlig e-postmarkedsføring.

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan du kan utnytte denne kanalen på best mulig måte, samt hvordan du kan formidle budskapet ditt slik at det treffer og verdsettes av mottakerne – og ikke bare blir ulest spam. I tillegg vil kurset ta for seg hvordan du kan forbedre din kundepleie og samtidig effektivisere din arbeidshverdag gjennom automatiserte prosesser.

Hvem passer kurset for?
Dette kurset passer for deg som sender ut enkle nyhetsbrev, og som enda ikke har begynt – eller er i startfasen av – å digitalisere deler av kundereisen.

Hvordan er kurset lagt opp?
Kurset vil være delt inn i to sesjoner, med en god blanding av foredrag og workshop. Dermed får du både informasjon, inspirasjon samt diskusjon rundt konkrete problemstillinger knyttet til din virksomhet. Første sesjon tar for seg prinsipper for kanaler og eksempler på beste praksis innen e-post-markedsføring. Den andre sesjonen handler om hvordan man kan automatisere kundeopplevelsen uten at det belaster interne ressurser i det daglige. Her går vi inn på hvordan man kan få full kontroll på hva slags informasjon kunder får til hvilket tidspunkt, og hvilke muligheter og fallgruver som finnes ved å automatisere informasjonsflyt til sine kunder. I begge sesjoner vil det bli lagt opp til gruppeoppgaver og -diskusjon.

Deltakeravgift:
990,- for medlemmer, 2500,- for ikke-medlemmer

Andre detaljer:
Maks antall deltagere på kurset er 30 stykker. Du får med deg kursbevis og en praktisk håndbok som du kan bruke når du skal fortsette det gode arbeidet i din bedrift. 
Velkommen!

N.B. Merk at påmelding til dette kurset er bindene.

Where

Thon Hotel Orion
Bradbenken 3
5003 Bergen

Tickets

Organizer

SRF