Tech Talks: Kubernetes – Container Platform

Welcome to Tech Talks in the Media Lab. Learn how TV 2 are using container technology to roll out services, and watch a demo of the Kubernetes functionality. Talk by Bjarte Brandt (TV 2)

When

27. April.

Time: 10:00 - 12:00


What

Tech Talks med TV 2:

Kubernetes – Kontainer Platform.

TV 2 benytter allerede i dag kontainer-teknologi for å rulle ut tjenester.
GPO/Dataflyt og Sumo Analyseplattformen er to prosjekt som benytter docker-teknologi for enkelt å rulle ut nye versjoner av applikasjoner til ulike miljø.

Kontainer-teknologi gjør oss i stand til å rulle ut applikasjoner raskere og i form av en kontrollert prosess.

Prosjektene benytter bygg-motoren «Jenkins» for bygging og pakking av applikasjonene. Kontainer avbildinger (docker images) sendes til «artifactory» (JFrog) som er et lager (repository) for avbildinger. 

Har du noen gang lurt på dette? «Hvordan skyves applikasjonene ut på maskinparken til TV 2?

Her benytter prosjektene konfigurasjons-verktøyet «Ansible» for utrulling. Ansible beskriver konfigurasjonstilstand for en maskin. Det heter «deklarativ tilstand».

Blir det deklarert at maskin A skal kjøre versjon 1 av kontainer A vil Ansible sørge for at dette skjer. Ved hjelp av Ansible moduler og roller kan alle biter av et operativsystem og programvaremoduler beskrives. Man oppnår infrastruktur som kode (IaC). 

Ansible er et fantastisk produkt som er rettet mot alle deler av infrastruktur-konfigurasjon. Men hva med en plattform som forvalter hele livsløpet til kontainere og tilfører funksjonalitet ut over konfigurasjon og utrulling? 

Hva med overvåking, (auto)skalering (replika), oppgradering, last-deling, ressurs-allokering, trafikk-styring og helsetilstand? 

Velkommen Kubernetes!

Kubernetes kan forklares som en applikasjons-tjener for docker kontainere.  

Vi går gjennom disse punktene:

  • Arkitektur og virkemåte
  • Mulige installasjoner.
  • Nettverk (bridge, overlay)

Demo av deler av funksjonaliteten til Kubernetes.

  • Installasjon av Kubernetes vha. verktøyet «Kops» i AWS.
  • Vi ruller ut en blog applikasjon.
  • Hvordan utføre rolling update
  • Hvordan utføre «canary release»


Dato: 27. april
Tid: 10.00-12.00
Sted: Media City Bergen Media Lab

Where

Media City Bergen Media Lab (Tower 3, 9th floor)
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

Details

Organizer

TV 2, Vizrt, Vimond & Media City Bergen Media Lab