Tinius Trust

Published 03.05.2021
Administrerer den største eierposisjonen i Schibsted Media Group. De arbeider for å sikre langsiktig eierskap i Schibsted og beskytte rammevilkårene for redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet i alle publikasjoner i konsernet.