Frokostseminar: Effektiv porteføljestyring som verktøy i den digitale transformasjonen

Read more

Miles inviterer i samarbeid med Lørenskog kommune og Digitale Gardermoen til frokostseminar tirsdag 5. desember: Effektiv porteføljestyring - et godt verktøy for digital transformasjon. Frokostseminaret avsluttes med en workshop for erfaringsutveksling og inspirasjon.

When

5. December.

Time: 08:00 - 11:00


What

FROKOSTSEMINAR

Miles' og våre kunders erfaring er at effektiv porteføljestyring i forhold til digital transformasjon er et tema som diskuteres i mange kommuner. Sammen med Lørenskog kommune og Digitale Gardermoen tilbyr vi en uformell arena for å dele erfaring og kompetanse innen dette området. Vi vil også fokusere på å presentere gode erfaringer og verktøy.

TID OG STED
  • Tirsdag 5. desember 2017, kl. 08-11
  • Miles Oslo AS, Bislettgata 4


AGENDA:
Forvalte digitaliseringsinitiativ gjennom porteføljestyring

 

Monika Kubosch Dahl - Seksjonsleder Lørenskog Kommune

Leder for porteføljestyring og virksomhetsarkitektur i Lørenskog kommune. Monika brenner for prosessforbedringer, modernisering og digitalisering i et helhetsperspektiv.

 

Vebjørn Brastad - forretningsrådgiver Miles

Vebjørn har praktisk erfaring som rådgiver innen offentlig sektor, og spesielt kommunal virksomhet hvor han har innehatt roller som rådgiver og virksomhetsarkitekt.

 

Teknologiavdelingen i Lørenskog Kommune har kartlagt sektorenes kommunikasjonslinjer som underlag for fremtidige digitaliseringsinitiativ. De har påbegynt arbeidet med å forvalte initiativene gjennom å etablere prosess for porteføljestyring.

 

Effektiv porteføljestyring som verktøy i offentlig sektor

 

Lars Elstad - Forretningsrådgiver Miles

Lars er leder for sentralisert systemforvalting og forretningsutvikling. Han har sterk kompetanse på styringsmodeller  og digitaliseringsstrategier, og har oppdrag som rådgiver hos Digitale Gardermoen.

UTFORMING AV STRATEGI OG PROSJEKTUTVELGELSE:

For å få gode innspill til mulige prosjekter/tiltak er det viktig med en sterk involvering fra virksomhetene som skal ta løsningene i bruk. Digitaliseringsinitiativer bør alltid være forankret i virksomhetens forretningsmessige behov og mål. Digitalisering er et verktøy for å nå disse behovene og målene. Det er derfor viktig at innspill til prosjekter behandles og prioriteres i virksomhetene.

WORKSHOP

Bruk anledning til å diskutere dine problemstillinger, samt dele kompetanse og erfaringer med andre fra kommunal sektor!

Påmeldingsfrist 29. november 2017
Det er begrenset antall plasser

Where

Miles Oslo
Bislettgata 4
0170 Oslo

Read more

Organizer

Miles