Hashtag: KromerinBergen

Published 11.11.2015
- There are pockets of the future that exists in the present and we need to invest in them now.

Det var den klare oppfordringen fra Tristan Kromer, som sist uke gjestet Bergen for å holde foredrag og workshop for medieklyngen. Gode diskusjoner, et engasjert publikum og en inspirerende, top-notch foredragsholder sørget for godt utbytte for de fremmøtte.

Kromer jobber med ledere og store selskaper verden over innen LEAN metodikk, med fokus på å bygge gode økosystemer for innovasjon. Han har lang fartstid fra Silicon Valley, og har både Swisscom, Pitney Bowes, Fujitsu og LinkedIn på kundelisten. Han er særlig opptatt av hvordan selskaper raskt og målrettet kan øke innovasjonsevnen, og spesielt hvordan man måler innovasjon.

Rundt 50 personer fikk med seg foredraget i BT-kantinen, med tema "Innovation can save your company. Or kill it." Med en jordnær tilnærming til buzzord og innovasjonshype, loset Kromer publikum gjennom basic prinspipper for LEAN innovasjon, og kom med mange gode råd til deltakerne hvordan best organisere innovasjonsarbeid i eget selskap.

Noen utvalgte fikk videre en heldags workshop med Kromer på Litteraturhuset dagen etter. Her ble det gått mer i dybden på metodikk og arbeidsfokus, med praktiske øvelser og oppgaver for deltakerne underveis. João Ribeiro deltok på heldags workshop med Tristan Kromer, og var svært fornøyd med dagen.

- Tristan er en veldig pragmatisk foreleser som dynamisk tilpasser innhold til sitt publikum. Dette er spesielt viktig for meg, ettersom det tillater meg å erverve og innlemme ny og praktisk kunnskap inn i min tidligere eksisterende kunnskapsbase og min erfaringing med å anvende lean metodikk i praksis, fortalte Ribeiro og oppsummerte dagen slik: Dette var vel anvendt tid.

Foredragsholderen selv, tilfreds med å få sin egen hashtag for anledningen (#KromerinBergen), var også svært fornøyd med både engasjement og kompetanse blant deltakerne.

NCE Media benytter anledningen til å takke Claus Gladyszak fra Innovasjon Norge, samt Caspar Macody Lund fra Bergen Teknologioverføring (BTO) for hjelp til debattmoderering og debattstyring under foredraget.