Innovasjonsuken OPP 2017

MORE INFORMATION

(Information in Norwegian) I regi av aktører som synes det er viktig å dele kunnskap for å fremme innovasjon og entreprenørskap i ulike bransjer. En arena hvor initiativ innen produktutvikling, teknologi, kunnskap og samarbeid løftes OPP og frem.

When

25. - 30. September.

Time: 08:30 - 22:00


What

Hva?

OPP er en årlig feiring av entreprenørskap, i tett samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Vi vet at det er utrolig mange spennende  initiativ og løsninger i regionen vår, som ikke får den oppmerksomhtene som disse fortjener. Vi håper at OPP kan være en plattform for nettverksbygging, kompetansedeling og fremsnakking. 

Hvorfor?

Entreprenørskapsmiljøet i Bergen ser verdien av å samarbeide og samle ulike arrangementer til en og samme uke. Dette bidrar til økt synlighet og fokus på entreprenørskap i regionen. Det har vi tro på vil gagne alle. Derfor samarbeider vi også med Bergen Design Festival og Vill Vill Vest som også går av stabelen denne uken. Her får man spennende arrangement med fokus på design og kulturliv.

Hvordan?

Alle som ønsker å bidra på OPP, kan melde opp  sine egne arrangement. Vi ønsker at så mange som mulig legger sine regelmessige arrangement til denne uken, slik at vi kan promotere deres kompetanse og ekspertise. Tema, sted og tidspunkt bestemmer hver arrangør selv. Om dere ønsker å samarbeide med noen andre om et arrangement, er det glimrende. De som vil delta på arrangementene, melder seg på via den felles arrangementskalenderen på www.innovasjonsukenopp.no

Om dere ønsker å ha egen påmelding er det helt OK, da linker vi bare interesserte direkte til deres påmelding via vår kalender. Arrangører får tilgang til nødvendig kontaktinformasjon med sine påmeldte og kan kommunisere direkte med påmeldte. 

Hvem?

Vi ønsker at OPP skal være samlende for alle som synes entreprenørskap og innovasjon er spennende. Både private aktører, næringsliv, offentlige institusjoner, investormiljø, gründere og studenter skal bidra med ulike arrangement under uken. Arrangementene dekker alle bransjer og det kreves ikke at man kommer fra et spesielt fagfelt eller miljø. Vi ønsker å få til gode arrangement fra ulike bransjer og miljøer. OPP skal være et arrangement hvor man kan få muligheten til å bli kjent med nye miljøer og nye mennesker. OPP koordineres av Bergen Teknologioverføring (BTO). Prosjektleder er Hans Fredrik Hag og han kan nåes på hans.hag@bergento.no eller 975 11 620. 

Når?

Innovasjonsuken OPP skjer i uke 39 – fra mandag 25. September til 30. September. 

Where

Bergen
Bergen
5008

MORE INFORMATION

Organizer

Innovasjonsuken Opp