NR Kompetanse: Opphavsrett for redaktører

Registration

Lær deg de viktigste opphavsrettslige reglene du trenger å kunne som redaktør.

When

10. October.

Time: 10:00


What

Redaksjonsledere møter en rekke praktiske spørsmål som angår opphavsrett, både som innkjøper og selger av opphavsrettslig beskyttet materiale, men også i forhold til egne ansatte dukker det opp slike spørsmål - både i forhold til åndsverkloven og tariffavtalene. Dette kurset gir deg en innføring i de viktigste reglene. Kursledere er NRs generalsekretær Arne Jensen og advokat Jon Wessel-Aas, en av Norges mest erfarne medierettsadvokater og partner i Bing Hodneland advokatselskap.

Where

Oslo Media House
Skippergata 26
0154 Oslo

Registration

Organizer

Norsk Redaktørforening