Upcoming activities in MCB JoLab

Published 06.08.2020
See what's on the agenda this spring.
Workshops, MCB JoLab

Vi ser frem til å tilby en rekke workshops og aktiviteter i MCB JoLab (både digitale og fysisk i laben) med en rekke ledende eksperter og ressurser, inkludert Bellingcat-tilknyttede Henk van Ess, anerkjent gravejournalist og spesialist på digitale verktøy

Vil vil også tilby flere webinarer og seminarer med vekt på nye digitale verktøy, teknologi og metodikk for morgendagens redaksjoner. 

Ettersom koronasituasjonen fremdeles legger føringer og restriksjoner på både møtevirksomhet og reiser, vil vi sørge for å streame så mye som mulig fra alle events, uavhengig av hvor de arrangeres. Dette betyr at våre hub-er i Oslo, Bergen og Stavanger eller andre steder i Norge, så vel som vårt internasjonale nettverk, medlemmer og partnere, kan ta del i eventene. Viktig at du husker å melde deg på de ulike eventene, ettersom innholdet i hovedsak kun distribueres til påmeldte. Workshops in MCB JoLab

We are looking forward to hosting MCB JoLab workshops (both digital and on-site) with a number of high profile experts, including international thought leader in social media and online journalism, Henk van Ess. You will also be able to enjoy several webinars and discussions online, and brush up on your digital skills and methods for the future newsroom. 

As the Covid19 situation still imposes restrictions for travels and meeting we will make an effort to stream as many as possible of our events, regardless of where they take place. This means that our hubs in Oslo, Bergen or Stavanger or anywhere else in Norway, as well as our international network, partners and members can enjoy the events and take part in the conversations.Åpning av lokalene til MCB JoLab

MCB JoLab er lokalisert i MCB i klyngens medielab, som har vært stengt siden koronautbruddet. Nå er laben i ferd med å åpne, kontrollert og trygt, med alle nødvendige forholdsregler og rutiner iverksatt for å kunne hindre smitte.  

I mellomtiden kan du ta en titt på oversikten over kommende arrangement under. Noen av arrangementene har fortsatt foreløpige tidspunkt - sørg for å følge oss på Facebook og abonner på nyhetsbrev for å motta oppdateringer ettersom flere arrangement vil bli lansert i ukene og månedene som kommer!Reopening the MCB JoLab

We are currently planning for a safe and controlled reopening of the Media Lab, with every necessary infection prevention measure taken. More information about this will be announced shortly.  

In the meantime, have a look at the month-by-month overview of upcoming events below. Some of the events still have tentative dates – make sure to follow us on Facebook and subscribe to our newsletter to receive updates, as more events will be launched in the weeks and months to come!Upcoming activities: 

Nettverk for datajournalister (NO)

Fremover kan du en gang i måneden logge deg på medieklyngens nye nettverk for redaksjonelle utviklere og datajournalister. Målet er et lavterskel forum for utveksling av ideer og erfaringer, og mulighet til å knytte faglige kontakter på tvers av klyngens mediehus.

For mer informasjon se her, for å delta i nettverket sender du en mail til Anne i NCE Media.

The Media Cluster has started a forum for Norwegian data journalists, taking place on a monthly basis. The forum aims to be a place where journalists can exchange ideas and experiences, as well as serve as an arena for them to network across the different news media in the cluster.

Digital Innovation in Nordic Media (NO/EN)
I samarbeid med MCB JoLab har Nordisk Journalistcenter (NJC) lansert ”Digital innovasjon i nordiske medier” - et nytt kurs for deg som har et konsept eller en idé som kan utgjøre en forskjell, beholde brukere, utfolder seg på mobil og som brukerne vil betale for. Kurset handler om å lære av de dyktigste, derfor kommer deltakerne ikke bare til å arbeide i Aarhus i Danmark, men også i New York hvor du møter både etablerte medier og startup-selskaper og i Media City Bergen.
 
Les mer og meld din interesse for kurset ”Digital innovasjon i nordiske medier” her,


Nordisk Journalistcenter has launched a new course in digital media innovation in collaboration with MCB JoLab! If you are working on a concept or you have an idea that can make an impact, keep users focused, work seamlessly on mobile devices and you think users will pay for – this course is for you. During the course you'll learn from the best – from startups to well established media – while working on your concept. You'll learn from experts in Aarhus, New York and Media City Bergen.

Click here for more information about the course "Digital Innovation in Nordic Media".