Akademisk lunsj: Teknologi tar over - automatiserte bybanevogner og automatisering i arbeidslivet

Les mer

En av UiBs mest populære forelesere, Lars Nyre, stiller i Akademisk Lunsj på Bergen Offentlige Bibliotek.

When

3. November.

Time: 12:00 - 12:45


What

– Digitale teknologier er i ferd med å bli sterkere enn mennesket, hevder han.

Maktskiftet frå menneske til teknologi har foregått i hundrevis av år, og kunstig intelligens har ført til ytterlegare vekst i dei oppgåvene og funksjonane som vert tekne over av teknologi. Utviklinga er global, og det er vanskeleg for oss her i Noreg å stanse eller snu utviklinga. Vi må akseptere automatiserte bybanevogner og automatisering i arbeidslivet, og tilpasse teknologien til våre livsvilkår. Kva skulle vore alternativet? spør Nyre retorisk.

Lars Nyre er professor i medievitskap ved Universitetet i Bergen og underviser i medieteknologi i Media City Bergen. Han er også professor II ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.


Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HVL og NHH.

Foto/ill.: UiB/ Regine Olsen- Hagen

Where

Bergen Offentlige Bibliotek
Strømgaten 6
5015 Bergen

Les mer

Organizer