Personvernkommisjonen var delt:
 Bør atferdsbasert markedsføring forbys?

When

1. November.

Time: 10:15 - 11:00


What

I høst kom Personvernkommisjonens rapport. Kommisjonen skulle blant annet se på konsekvenser av innsamling, analyse og videre bruk av personopplysninger knyttet til såkalt atferdsbasert markedsføring. Personvernkommisjonen foreslår å videre utrede forbud mot slik markedsføring. 

Mindretallet – leder og nestleder – er uenige. De to er knyttet til Amedia og Schibsted. Hva er konsekvensene av atferdsbasert markedsføring? Står tilliten på spill? Bør forbud utredes?Panel:

  • Dag Mostuen Grytli, seniorrådgiver Datatilsynet
  • Brita Ytre-Arne, medlem av kommisjonen, professor UiB
  • Gard Steiro, administrerende direktør og sjefredaktør VG  

 

Moderator:

  • Hilde Sandvik, journalist 

 

MCB Atriet kl 10.15—11.00, 1. november

 

Se NOU 2022:11 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-11/id2928543/ 

Mandat s21, forslag til utredning/dissens s160-161Where

Atriet, Media City Bergen
Lars Hilles Gate 30
5008 Bergen

Details

Organizer

Universitetet i Bergen & Media City Bergen