Beskyttelse av innovasjon (IPR)

Meld deg på

De 5 spørsmålene bedriftene må kunne svare på om IPR.

When

21. September.

Time: 09:00 - 10:00


What

Uansett om du er gründer eller en etablert bedrift vil riktig håndtering av immaterielle verdier (varemerker, design, patent, kunnskap, åndsverk, m.fl.) være avgjørende for å redusere risiko og styrke konkurranseevnen. Enten du ser etter investorer, samarbeidspartnere eller nye markeder vil en solid IPR-strategi være et viktig verktøy for å nå dine mål.

I denne sesjonen vil vi gå gjennom HVA immaterielle verdier egentlig er, HVORFOR IPR er viktig for både små og store selskaper, og ikke minst de 5 spørsmålene enhver bedrift med vekstambisjoner må kunne svare tydelig på. Det vil også vises verktøy og relevante kilder til informasjon.

Sesjonen holdes av Felipe Aguilera-Børresen, senior IPR-rådgiver i Innovasjon Norge.

Dette er en del av InnovasjonsukenOPP

Vilkår for Innovasjon Norge sine arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.

Where

Online

Meld deg på

Organizer

Innovasjon Norge