Creative Industries Innovation Day 2024

Kunstig intelligens i bruk.

When

13. March.

Time: 10:00 - 16:00


What

Centre for Creative Industries (BI:CCI) ved Institutt for Kommunikasjon og Kultur arrangerer Creative Industries Innovation Day (CIID), den 13. mars. Målet med CIID er å belyse og skape debatt rundt innovasjon i kreativ næring. Konferansen fungerer som en plattform for bransjeaktører og interessenter innen næringen der de kan dele praksiser og erfaringer tilknyttet innovasjon.

Konferansen i år skal utforske bruken av kunstig intelligens (KI) innenfor museer, bok og bibliotek, scenekunst, film- og TV-produksjon – bransjer som nylig har tatt i bruk denne teknologien. Fremfor ensidig pessimistiske scenarier om KI, vil CIID 2024 fokusere på konkret og innovativ bruk av KI og de eventuelle organisatoriske utfordringene som følger med. Juridiske spørsmål knyttet til implementering av KI er svært aktuelle nå, og derfor starter seminaret med en keynote om lovens rolle i å beskytte kunstneriske prosesser og resultater i forbindelse med KI.

Arrangementet er knyttet til BI Centre for Creative Industries' pågående forskning om innovasjon og hvordan ny teknologi påvirker den kreative næringen. 

👉🏼Les mer og meld deg på konferansen her

Where

BI - campus Oslo - Auditorium C1-050
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Organizer

Handelshøyskolen BI