Finansiering for utvikling og omstilling

Les mer

Innovasjon Norge inviterer til webinar

When

21. April.

Time: 10:00 - 11:00


What

Organisert av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge inviterer til webinar om finansielle tjenester for selskaper som har innovative utviklings- og/eller omstillingsprosjekter under planlegging. Prosjektene kan finansieres både med tilskudd og lån.

Where

Online

Les mer

Organizer

Innovasjon Norge