Fra data til innsikt - Videreutdanning innen data science

Les mer

Hørt om deep learning og kunstig intelligens? Har du lest suksesshistorier hvor data science og datadrevne beslutninger har revolusjonert små og store bedrifter? Fra data til innsikt er et videreutdanningsprogram i data science for deg som er i jobb og ønsker å vite mer om hvilke muligheter og utfordringer data gir deg og din bedrift

When

6. - 7. December.

Time: 09:00 - 13:00


What

Fra data til innsikt introduserer deg for utvalgte metoder og aktuelle problemstillinger i data science og maskinlæring. Kursene er designet slik at de gir deg oversikt og erfaring med sentrale tema innen hvert av fagområdene. Hele programmet består av 4 kurs som går over 3 dager.

I takt med dagens teknologiske utviklingen har data blitt en stadig viktigere ressurs. Men data er en kompetansekrevende ressurs, hvor man er avhengig av tverrfaglig kunnskap for å hente ut verdi. Sentrale spørsmål og utfordringer er: Hvordan kan vi uttrykke vår kunnskap om et problem ved hjelp av data? Hvilke algoritmer bør vi bruke for å løse problemet? Og hvilke etiske og juridiske hensyn må vi ta hvis vi skal automatisere prosessen?

Med «Fra data til innsikt» ønsker Universitetet i Oslo å bidra til å øke kompetansen innen bruk av data og algoritmer i offentlig sektor og næringsliv. Målet er ikke bare at teknologer og domeneeksperter skal få økt forståelse og et mer felles språk, men også at ledere og beslutningstagere skal kunne se mulighetene – og forbi mytene! – slik at de sammen får et mer sannferdig bilde av hva som er mulig å gjøre med data og algoritmer.

Hvem passer dette programmet for?

Programmet er for deg som har jobbet noen år, og som ønsker faglig påfyll eller bedre forståelse av sentrale metoder og nye trender i data science og maskinlæring. Det passer for deg som enten trenger en oversikt over hvilke muligheter og utfordringer data gir, eller ønsker en dypere forståelse av metodene som ligger bak. Alle kursene forutsetter en faglig modenhet tilsvarende en bachelor i realfag. Merk at noen kurs har anbefalte forkunnskaper innen matematikk og programmering (se kursoversikt nedenfor).

Kursoversikt

Kursene bygger ikke direkte på hverandre og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Vi anbefaler likevel oversiktskurset «Verdien av data i beslutningsprosesser» som en generell introduksjon til ulike temaer knyttet til data science og digitalisering i programmet.

  • Verdien av data i beslutningsprosesser tar for seg data som ressurs og gir et overblikk over data science og digitalisering fra ulike perspektiver. Kurset anbefales som introduksjonskurs til programmet.
  • Digitale tvillinger introduserer og utforsker hvordan digitale tvillinger kan brukes til å levere konkrete resultater fra digitaliseringsinitiativer. Dette kurset undervises på engelsk. 
  • Introduksjon til dyp læring* avmystifiserer blesten rundt kunstig intelligens og dyp læring, og ser på hvilke muligheter og begrensninger dyp læring gir som et verktøy for data scientists.
  • Metoder for beregning av usikkerhet* – en grunnleggende introduksjon til numeriske metoder for kvantifisering og estimering av usikkerhet.

Where


Les mer

Organizer

UiO