Reg. for: Cross Sector Visualization (NO)

More info and registration

Proptech Innovation og NCE Media arrangerer frokostmøte med "Visualisering på tvers av bransjer" som tema.

When

11. June.

Time: 08:00 - 09:45


What

Det snakkes stadig mer om tverrfaglig og bransjeoverskridende innovasjon, og et teknologiområde som opptar flere bransjer er visualiseringsteknologi.

På frokostmøtet 11. juni utforsker proptech-klyngen og medieklyngen sammen potensialet for tverrfaglig innovasjon innenfor området visualisering.

Her møter du selskaper som jobber med visualisering innenfor media, eiendom og på tvers av disse bransjene. Disse vil presentere ulike løsninger og prosjekter, og diskutere fellestrekk og forskjeller i den teknologiutviklingen man står overfor.

Arbeidshypotesen er at det er en vesentlig grad av felles utfordringer og muligheter - og et vesentlig potensial for synergier på tvers av bransjene. Frokostmøtet vil slik være en liten lakkmustest for hvilket potensial aktørene ser i bransjeoverskridende innovasjon, som kan berike aktører i begge bransjer.

 

Agenda:

08.00-08.30: Frokost og mingling

08.30-08.50: «Samarbeid i 3D», v/ Elena Buda, Dimension10

08.50-09.05: «AR og VR i eiendomsbransjen», v/ Keith Mellingen, Rainfall 

09.05-09.20: «En virtuell verden», v/Martin Lavik Nygaard, Myreze 

09.20-09.35: «Droner som virkemiddel i eiendomsprosjekter», v/ Anders Hereid og Torbjørn Fardal, Screen Story

09.35-09.55: Paneldebatt, Ole Petter Jacobsen fra Vizrt og Ole Kleppe fra BOB BBL tiltrer panelet sammen med foredragsholdere.

09.55: Oppsummering og presentasjon av konferansen Proptech Innovation Conference, 24. september.

 Møteleder: Espen Børhaug, Bergen Næringsråd


This event is a part of the Media City Bergen Future Week on June 11-14.
50+ events will be taking place inside the Media City Bergen building and all focused on topics that challenge our common future as it is driven an shaped by technology.

Read more about it here: https://www.mediacitybergen.no/future-week/

If you are interested in more events like this, you can sign up to our newsletter here: http://bit.ly/NCEmedianyhetsbrev

Where

Restaurant (Ground Floor)
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

More info and registration

Organizer

Future Week, NCE Media & Proptech Innovation