Graveverksted for mindre redaksjoner ved Senter for undersøkende journalistikk (SUJO)

Les mer

Digital workshop høsten 2021

When

27. - 28. September.

Time: 10:00 - 15:00


What

Organized by STUP 

Dette er verkstedet for journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å jobbe mer med undersøkende journalistikk, men som trenger inspirasjon og flere verktøy for dette arbeidet. Deltagerne trenger ikke møte med en ferdig idé til et undersøkende prosjekt.  Gjennom workshops, gruppearbeid og individuell oppfølging lærer deltagerne hvordan de skal velge ut og prioritere de gode undersøkende idéene, hvordan de kan arbeide gjennom et undersøkende prosjekt fra idé til publisering og hvordan de følger opp arbeidet i redaksjonen etter publisering.  

Kurset vil ha tre digitale samlinger. I første samling vil deltagerne få møte journalister og redaktører som nylig har gjennomført graveprosjekt.  I tillegg til de digitale samlingene vil hver redaksjon få 10 timers individuell oppfølging med reportasjeledelse fra SUJOs kursholdere. Målet er at deltagerne skal gjennomføre graveprosjekt under veiledning. 

Where

Online

Les mer

Organizer

STUP