Innovasjonsledelse - et kompetanseprogram for næringsklynger

Les mer

For andre året på rad inviterer vi selskaper i klyngen til å delta på NHH Executive's kompetanseprogram rettet mot ledere og innovasjonsansvarlige i klyngebedrifter. Programmet er utviklet i et samarbeid mellom NHH og NCE Media. Dette er en helt unik mulighet til å fylle på med relevant og spesialtilpasset innhold, samt bygge nettverk for deg og din virksomhet.

When

22. October.

Time: 08:00


What

Programmets formål
Programmet skal bidra til ny innsikt i innovasjonsledelse, og nettverksbygging for deg og din virksomhet. Hovedingrediensen blir formidling av relevante faglige perspektiver og oppdatert forskning fra ulike miljøer på NHH. Programmet bygger på en erkjennelse av at kompetanseprogrammer gir best utbytte dersom du får bidra som en aktiv ressurs i kunnskapsutviklingen. Dette oppnås gjennom stor grad av interaksjon mellom fagressurser og deg. Videre blir faglige perspektiver og tema relatert til, og anvendt på, dine praktiske utfordringer, både på virksomhets - og bransjenivå.

Pedagogisk tilnærming
Programmet består av seks dags semenarer hvor det presenteres faglige perspektiver og sentrale forskningsfunn på innovasjonsområdet fra NHHs mest relevante og spennende forskningsprosjekter.

Du inviteres til diskusjoner og analyser om denne kunnskapen, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker deg og din virksomhet og bransjer. Det vil bli lagt til rette for at du får utfordre etablerte sannheter både på individ, virksomhets- og bransjenivå. Formålet er at du får nyansert forståelse av forretningskontekst. På samlingene involveres du gjennom case og fagbaserte analyser.

Programmet har oppstart 22. oktober 2021 og går på norsk.

Meld deg på og les mer her

Tema og Datoer 

SEMINAR #1: TEKNOLOGISKE SJOKK OG DISRUPSJON - 22. OKTOBER 2021

SEMINAR #2: INNOVASJONSKULTUR - 12. NOVEMBER 2021

SEMINAR #3: ENDRINGSKAPASITET OG ENDRINGSLEDELSE - 7. DESEMBER 2021

SEMINAR #4: MARKEDSPOSISJONERING- OG LANSERING AV INNOVASJONER - 13. JANUAR 2022

SEMINAR #5: INNOVASJON I FORRETNINGSMODELLER - 4. MARS 2022

SEMINAR #6: TJENESTEINNOVASJON - 4. APRIL 2022

Where

Jebsen-senteret på NHH
Helleveien 30
5045 Bergen

Les mer

Organizer

NHH