Lederens verktøykasse: Superledelse = Super ledelse?

Les mer

Vi er sakte, men sikkert i ferd med å legge bak oss en tid der «alt» ble annerledes.

When

10. September.

Time: 18:30 - 09:30


What

Organized by BI Norwegian Business School

Flere av oss skal helt eller delvis vende tilbake til kontoret, etter å kanskje ha tilbragt mesteparten av tiden på hjemmekontor det siste halvannet året. Mange av oss møter en arbeidshverdag preget av hybride løsninger der man både skal ta hensyn til gjeldende smittevern, fleksible ordninger med hjemmekontor, kombinerte fysiske og digitale møter, og kolleger som i varierende grad befinner seg på kontoret.

Er du leder byr denne overgangsperioden på noen spennende utfordringer. Hvordan skal du lede, samle, og motivere dine medarbeidere i tiden framover? Hvordan bidra til at den enkelte medarbeider kan utføre sin jobb på en god og effektiv måte? Hvor «fleksibel» skal man være med tanke på hvor og når medarbeiderne utfører jobben sin? Hva krever den «nye hverdagen» av deg som leder?

I foredraget stiller vi følgende spørsmål:

  • Hva forventes av ledere i dag?
  • Hva er superledelse – og er «superledere» de som kommer til å lykkes best etter korona?
  • Hvilke steg må du ta for å bli en superleder?
  • Hva med organisasjonen? Funker superledelse overalt?

 

Program
Kl. 08:00 – 08:30 Kaffekos for deltakerne på kontor og hjemmekontor
Kl. 08:30 – 09:30 Superledelse = super ledelse?