Maskiner tenkjer ikkje. Dei reknar.

Sign up

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

When

14. June.

Time: 17:00 - 18:00


What

I dette foredraget vil Bjørnar Tessem sjå på omgrep som algoritmar og kunstig intelligens. Algoritmar er eigentleg oppskrifter på korleis vi skal rekne, og bør sjåast på som slike. Den omseggripande bruken av formuleringar som «maskina tenkjer», «maskina forstår», «maskina har medvit» i dagens kunstig intelligens-debatt dekkjer til det faktumet at datamaskiner er styrte av 100% mekaniske prosessar.

Where

Atriet i Media City Bergen
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

Sign up

Organizer

Media City Bergen og Universitetet i Bergen