Christieprisen 2023 til professor Leif Ove Larsen

Published 28.04.2023
Vi sender våre største gratulasjoner til professor Leif Ove Larsen, som mottok Christieprisen 2023 for sin uvurderlige rolle i etableringen og utviklingen av Medieklyngen og Media City Bergen.

Christieprisen 2023 til professor Leif Ove Larsen

Vi sender våre største gratulasjoner til professor Leif Ove Larsen, som mottok Christieprisen 2023 for sin uvurderlige rolle i etableringen og utviklingen av Medieklyngen og Media City Bergen.

Leif Ove Larsen er professor ved Institutt for informasjon- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han får Christieprisen for å ha vært en av de fremste drivkreftene for at ideen om et klyngesamarbeid i Media City Bergen (MCB) har blitt en realitet.

En drivkraft og brobygger

— Leif Ove Larsen har vært en drivkraft i etableringen og utviklingen av en av de mest vellykkede kunnskapsklyngene i Bergen, der søkelyset er på rollen teknologi og medier har for å sikre et velfungerende demokrati med opplyste og deltakende borgere.

— Gjennom sin unike evne til å etablere nye møteplasser, kombinert med et brennende engasjement for sitt eget fagfelt, har Larsen klart å skape et tett, varig og velfungerende samarbeid mellom akademia, næringsliv og samfunnsliv, sier juryleder og prorektor ved UiB Pinar Heggernes.

I nominasjonen som lå til grunn for juryens valg, står det blant annet at:

«Leif Ove har lagt til rette for at grunnpilarene utdanning, forskning og innovasjon på forbilledlig vis har blitt de sentrale dimensjonene i NCE media og MCB. Formålet har hele veien vært å få til en plattform som er med og sikre et velfungerende demokrati med opplyste og deltakere borgere i en rettstat.»

«Han har vært en pådriver for å skape viktige faglig-sosiale arenaer der beslutningstakere på alle nivå og fagfolk fra næringsliv, media, politikk og forskning møtes, som Nordiske Mediedager og selve Christiekonferansen.»

«Leif Ove Larsen er en enestående brobygger mellom teknologi, medier, demokrati, universitet og samfunn.»

Brobyggerpris

— Jeg stolt over å ha fått tildelt Christieprise. Det er en brobyggerpris og en anerkjennelse av den innsatsen som er gjort for å utvikle gode og solide relasjoner mellom universitet og bransje i Media City Bergen.

— Det vi har gjort i Media City Bergen er å bygge et kunnskapsmiljø for utdanning, forskning og innovasjon i samarbeid med industrien, og det har vi klart å utvikle i løpet av 10 år. Jeg er glad for å ha vært med å bidra til å bygge tillit mellom teknologiselskap, redaktørstyrte medier og forskning- og utdanningsmiljøet vårt. I Media City Bergen har vi lykkes med å etablere to forsknings og kunnskapssentre i samarbeid med bransjen og andre støttespillere, Senter for Undersøkende journalistikk og MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon. Det er absolutt all grunn til å være stolt av det vi har oppnådd.

— Jeg håper prisen vil inspirere til videre utvikling av tverrfaglig samarbeid og nye grenseflater mellom akademia og bransje. Med den store endringstakten vi ser innen teknologifeltet, vil slik samhandling gi økt evne til å møte stadig mer komplekse utfordringer. I Media City Bergen har vi gode forutsetninger for å lykkes med dette, og jeg håper det vi har sett til nå bare er begynnelsen på et kunnskapsklyngeeventyr i Bergen.Foto/ill: Eivind Senneset, UiB
Tekst: Odd Vegard Kandal-Wright/Media City Bergen