Nytt nettverk for datajournalister

Published 08.02.2021
MCB Journalism Lab: En gang pr måned fremover, med oppstart 18. februar, vil du kunne logge deg på medieklyngens nye nettverk for redaksjonelle utviklere og datajournalister.

Målet er et lavterskel forum for utveksling av ideer og erfaringer, og mulighet til å knytte faglige kontakter på tvers av klyngens mediehus.

For å delta i nettverket sender du en mail til Ketil i NCE Media så får du tilsendt informasjon. 

Initiativet kommer fra NCE Medias Advisory Board, der ønsket om å knytte sterkere kontakt på tvers av ulike miljøer og mediehus er stort. Redaksjonelle utviklere og datajournalister er en gruppe som vil ha særskilt stor glede og nytte av et felles faglig forum i klyngeregi. En av grunnene til dette er at fagmiljøene i hver enkelt bedrift er for små. Datajournalistene har få sparringpartnere utover egne kollegaer, og vil således kunne ha stor nytte av et nettverk på tvers av mediehusene. 

Bred tematikk

Det nye nettverket blir i stor grad drevet og utviklet ut fra deltakernes ønsker, med støtte og support fra NCE Media. Målet er et lavterskel konsept der deltakende bedrifter kan presentere både hvordan de jobber og hvilke spesifikke utfordringer man står overfor. Samlingene blir heldigitale, med mulighet for å koble seg på der man måtte befinne seg.

Deltakerne vil selv bestemme tema på samlingene, som typisk vil ha en innleder på ulike tema hver gang. Temaene kan spenne over mange områder, men register-graving, database-crunch og feks domstoldatabase-sammenligning er blant nevnte tema så langt. Også digital historiefortelling vil være på agendaen for dette forumet. 

Målgruppen er datajournalister og utviklere i redaksjoner, men er du særlig nyskjerrig på temaet, eller har et ønske om å delta i nettverket, er det selvsagt åpent for alle fra klyngens medlemselskaper. Klyngen har allerede tilsvarende nettverk for teknologer, og har også planer for å sette opp tilsvarende for både UX og produkt. 

Få også med deg:

MCB Journalism Lab har også disse eventene på blokken fremover, helt gratis for medlemmer, så noter deg datoene: 

  • 9. februar fr 9-11: Hvordan gjøre et søk og visuelt dypdykk? Kan man finne en gjemt story kun ved å studere et enkelt Facebook-bilde? Digital, effektiv workshop med verdensledende på området, Henk van Ess (Bellingcat, Poynters internasjonale Fact-Checking Network etc).  Meld deg på her.

  • 16. februar fra 9-10:30: Frokostmøte om visualisering av journalistikk. Visualisering, i form av grafer, diagrammer og interaktive kart, utgjør i dag en viktig del av den offentlige samtalen, ikke minst i journalistikken. Men hva er det som gjør visualisering til en så effektiv kommunikasjon? Og Hvordan kan man styrke formidling ved hjelp av visuelle virkemidler? Du møter Martin Engebretsen, Professor i språk og kommunikasjon, Universitetet i Agder og Håvard Tveit, CEO, Everviz. Les mer og meld deg på her

  • 23. februar fra 9-10:30: Hvordan verifisere informasjon under og etter  korona; Slik kan du rette opp skjevhet og partiskhet (bias) i Google. Digital, effektiv workshop med verdensledende på området, Henk van Ess (Bellingcat, Poynters internasjonale Fact-Checking Network etc). Meld deg på her.