Demokrati på timeplanen

Published 09.11.2021
Det er viktig at elever får opplæring i demokratiske prosesser og kildekritikk på skolen. Dette er kompliserte tema som krever praktiske undervisningsopplegg med rom for kritisk refleksjon og dybdelæring. Metis elevene fikk bli med til Media City Bergen, hvor de fikk prøve ut demokrati i praksis.

Onsdag 3. november fikk elever fra Vg1 Medier og kommunikasjon på Metis videregående skole i Bergen trening i hvordan demokratiske prosesser fungerer i praksis. Sammen med lærerne, flyttet de undervisningen ut av klasserommet og til den fiktive øyen Blæst.

 – Elevene arbeidet med Prosjekt Blæst, som er et undervisningsopplegg hvor man skal ta stilling til om det skal bygges vindpark på øyen Blæst. Dette skal man gjøre gjennom et rollespill som ender opp i et folkemøte der befolkningen til slutt skal stemme ja eller nei til utbygging av vindparken, sier medielærer Rolf Næss.

Undervisningsopplegget og rollespillet ble gjennomført i Medielaben i Media City Bergen. 

– Det er alltid stas å ta undervisningen ut av klasserommet og inn andre fagmiljøer. Det er ekstra spennende og kjekt for medieelevene å kunne flytte undervisningen inn i medielandsbyen i Bergen sentrum, sier Næss.

– Jeg brukte hjernen min på en annen måte
Både demokrati, retorikk, kildekritikk, presentasjonsteknikk, journalistikk og medieproduksjon sto på timeplanen. Alt dette ble så pakket inn i et rollespill, noe elevene synes var lærerikt.

– Jeg synes det var bra, jeg fikk med meg av innholdet enn vanlig, for jeg lærer mer av å gjøre ting praktisk. Jeg brukte hjernen min på en annen måte, sier June Mongstad Lambrechts, som går i VG1 Medier og kommunikasjon på Metis videregående skole.

Sammen med medelevene Iselin Jegteberg, Hedda Magnussen Rå og Elizabeth Kamau, skulle hun spille rollen som Vind1, selskapet som har søkt NVE om å bygge vindpark på Blæst. Oppgaven deres var å overbevise tilhørerne på folkemøtet om å stemme ja til utbyggingen av vindparken på øyen.


Iselin Jegteberg (t.v), June Mongstad Lambrechts, Elizabeth Kamau og Hedda Magnussen Rå fikk tildelt rollen som Vind1 i rollespillet. Foto: Rolf Næss

– Det var gøy fordi vi fikk oppleve hvordan prosessen kunne vært på ekte. Vi fikk sette oss inn i rollebeskrivelsen og temaet vindkraft, sitte i salen under folkemøtet og stille spørsmål til de andre aktørene, sier Elizabeth Kamau.

Medieelevene fikk i tillegg skape ulike journalistiske produksjoner for Øyriket, som er lokalavisen på Blæst.

– På folkemøtet arbeidet også elevene som journalister, hvor de stilte kritiske spørsmål til de ulike aktørene som var til stede. På denne måten fikk de også god trening i journalistiske arbeidsmetoder. Etter folkemøtet bearbeidet elevene både bilder og notater fra folkemøtet og skrev en nyhetsartikkel til Øyriket, sier Rolf Næss.

Anne Jacobsen, som er CEO i Media City Bergen, mener det er viktig å trene elevene i demokratiske prosesser og kildekritikk.

– Bevissthet og trening i demokratiske prosesser og kildekritikk vil være helt avgjørende nøkkelkompetanse fremover. Dette understrekes også i fagfornyelsen og de nye læreplanene. Det er derfor svært viktig at elevene trenes i disse ferdighetene, og at de bevisstgjøres på aktuelle utfordringer, problemstillinger og mulige løsninger, sier Anne Jacobsen.

Jacobsen synes alltid det er givende å få besøk av elevene fra Metis videregående, som er en del av medieklyngen i Bergen. 

– Det er utrolig kjekt å se at Metis-elevene får jobbe med dette. Ekstra gledelig er det at dette skjer i hjertet av medieklyngen, hvor vi sammen kan utvikle god kompetanse og kunnskap om ny teknologi for å møte det nye informasjonssamfunnet på godt og vondt.

 

Tverrfaglig undervisningsopplegg
Prosjekt Blæst er et tverrfaglig undervisningsopplegg som er forankret i de to tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. I tillegg dekker opplegget flere relevante kompetansemål og kjerneelementer i fag som norsk, naturfag og mediefag. Undervisningsopplegget er utviklet av TV 2 Skole og Tenk, som er skoleavdelingen til Faktisk.no.

Sølve Kuraas Karlsen er leder i Tenk. Han understreker hvor viktig det er med godt ytringsklima i et demokrati.

– I et demokrati er det viktig at vi har en levende debatt. Da må vi tåle å være uenige. I Prosjekt Blæst får elevene erfare at vi kan ønske det beste for samfunnet, men at vi har ulike meninger.

Sølve Kuraas Karlsen er leder i Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no. Tenk bruker mye tid og ressurser på å lage undervisningsopplegg i kritisk mediebruk og kildebevissthet. Foto: Stein Botilsrud, Engebråten skole

I Prosjekt Blæst får elevene også god trening i kildekritikk, da de skal vurdere en rekke ulike kilder både i rollespillet og i det digitale kildeuniverset som de skal arbeide med.

 – Ved å bruke kildekritikk som utgangspunkt, ønsker vi at ungdom skal skjønne at kildekritikk ikke bare er å vise hvilke kilder du har brukt i et foredrag, men at du også vurderer kildene dine når du skal gjøre deg opp en mening i hverdagen. 

Prosjekt Blæst ligger åpent her: www.prosjektblaest.no