– Desinformasjon og falske nyheter er en stor og alvorlig trussel mot demokratiet

Published 28.05.2021
Dette sa utenriksminister Ine Eriksen Søriede, da Media City Bergen inviterte Norges fremste eksperter til konferanse om desinformasjon og falske nyheter.

Medietilsynet, Forsvartes Forskingsinstitutt, Utenriksministeren, Faktisk.no, Factiverse, MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon, og forfatter av boken Digital Kildekritikk var aller representert under konferansen. Og alle peker i samme retning: Desinformasjon og falske nyheter er et økende problem og en alvorlig trussel mot demokratiet som må løftes høyt opp på agendaen. Teknologi er en del av løsningen.

 

Desinformasjon er et samfunnsproblem

– Desinformasjon er ikke et teknologiproblem, det er ikke et medieproblem, men det er et samfunnsproblem som utfordrer offentligheten og det liberale demokratiet.

Ny teknologi som KI og stordatabehandling bidrar til mengden desinformasjon og tempoet den spres i, men samtidig er teknologien en del av løsningen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Ine Eriksen Søreide er bekymret, men tror at det er mulig å vinne slaget i «våpenkappløpet». ­

– Det er mulig å vinne denne kampen, men da må vi være veldig oppmerksomme på problemet og hva vi kan gjøre for å slå det tilbake, sier utenriksministeren avslutningsvis.

Har ikke avskrekkende nok våpen

Arild Bergh er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Han har i lengre tid forsket på påvirkningsoperasjoner i sosiale medier, og har tidligere uttalt at sosiale medier er blitt et våpen. Bergh peker også på store utfordringer for demokratiet knyttet til desinformasjon, og at vi har en lang vei å gå for å møte disse utfordringene.

– Foreløpig har ikke demokratiske land nok eller avskrekkende nok våpen i «våpenkappløpet» mot desinformasjon. Vi må utviklevidere kunnskap om utfordringene knyttet til desinformasjon i Norge, og vi må ta trusselen på alvor for å bevare et bærekraftig demokrati, sier Arild Bergh.

Desinformasjon er et økende problem

– Mellom oktober og desember 2020 fjernet Facebook 1,3 milliarder falske kontoer. Jobben gjøres manuelt, og Facebook alene har 35.000 ansatte som jobber med faktasjekking.

Maria Amelie er grüder og CEO i oppstartsbedriften Factiverse, som bruker kunstig intelligens til å avdekke falske nyheter. Hun ser helt tydelig at problemet med desinformasjon er økende, og mener det er viktig å intensivere innsatsen mot desinformasjon. Samtidig kommer hun med en stekt oppfordring om å være bevisst på hva man selv deler i sosiale medier.

– Mengden desinformasjon kommer til å øke i tiden framover og algoritmene på sosiale medier er designet for at poster skal gå viralt. Derfor oppfordrer vi alle til å tenke før de deler, samtidig som vi jobber med teknologi som kan dempe utfordringene fra desinformasjon, sier Maria.

 

Alternative medier gjør det godt i sosiale medier

Alternative medier som rights.no, Resett, Steigan og Document skaper mye engasjement i sosiale medier. Dette fortalte Morten Langfeldt Dahlback fra Faktisk.no. Dette engasjementet drives frem av grupper som er ideologisk ensrettet og vanligvis skeptiske til myndigheter og etablerte medier. Det er altså ikke så mange som driver fram desinformasjon fra alternative medier, men de er langt mer engasjert enn gjennomsnittsbrukeren av sosiale medier.

Miljøene som sprer desinformasjon er ofte små, men konsekvensene kan likevel være store.

 – Det er åpenbart at desinformasjon som spres i sosiale medier og i grupper kan være en trussel mot stabile demokratier i verden. Stormingen av kongressen i januar er et tydelig eksempel på det, sier Morten Langfeldt Dahlback fra Faktisk.no.

 –  Nettet er ikke en blomstereng, men et potensielt minefelt, sier forfatter av boken Digital kildekritikk, Ståle Grut. Videre oppfordrer han journalister og andre til å lage seg en sjekkliste for å sikre at informasjonen vi tar til oss fra nettet stammer fra en troverdig kilde.

7 av 10 er usikre på om de har sett falske nyheter på nett

Mari Velsand fra Medietilsynet kunne forteller at syv av ti nordmenn i løpet av det siste året har sett informasjon på nettet som de er i tvil om er sann. Dette kommer frem i en helt fersk undersøkelse.

Førsteamanuensis ved MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon, Duc Tien Dang Nguyen, ga oss et innblikk i utfordringene knyttet til bildemanipulasjon og begrensingene i dagens teknologi som er utviklet for å avdekke bildemanipulasjon. 

Enige om at problemet er betydelig

Konferansen ga et tydelig inntrykk av at utfordringene knyttet til desinformasjon og falske nyheter er betydelig og potensielt kan true selve demokratiet.

– Det er av ytterste viktighet at vi får løftet denne problemstillingen høyt på agendaen hvis vi skal bevare et bærekraftig demokrati. Og ny teknologi er helt åpenbart en del av løsningen hvis vi skal få bukt med utfordringene knyttet til desinformasjon, sier ier Anne Jacobsen, CEO i Media City Bergen.

 – Vi må få fart på arbeidet med å løse utfordringene knyttet til desinformasjon, for nå er det alvor. Det må innovasjon, forsking og ny teknologi til for å løse dette og politikerne må løfte dette nå når vi går inn i valgkampen.