Fem selskaper fikk av vår innovasjonsmillion

Published 04.01.2017
NCE Media var i 2016 nok en gang blant vinnerne i konkurransen om å få dele ut en million kroner i innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge. Nå er midlene tildelt fem spennende innovasjonsprosjekter i medieklyngen. Prosjektene skal realiseres i 2017.

Hele 11 søknader kom inn etter utlysingen i høst, der fem av disse nå har fått tildelt midler fra denne innovasjonsrammen. Her er spennet stort, fra innovasjon innen sensorikk og automasjon til lyd og visualisering av real time data innen industrien. En av fellesnevnerne er at prosjektene i en eller annen form handler om plassering, og ulike tekniske grensesnitt mot produksjon eller sluttbrukeropplevelser, knyttet til smarte tjenester og posisjon. Dette er sentrale teknologiområder for noen av klyngens større fellesprosjekter de kommende årene. Vidden, et samarbeid med NCE Tourism, og Sykkel-VM er de første prosjektene som skal nyte godt av denne nyskapingen. Vi er svært glade for å kunne tildele innovasjonsmidler til disse prosjektene. Også de som ikke nådde opp i denne omgangen leverte gode søknader for utrolig spennende prosjekter - og vi vil følge opp alle for å bidra til at de i klyngefellesskapet lykkes med sine innovasjonsprosjekter, og eventuell annen finansiering. Vi ønsker å rette en spesiell takk til Petter Ole Jakobsen fra Vizrt og Anders Haugland fra Bergen Teknologioverføring (BTO) for god hjelp til å evaluere søknadene.

Til de som fikk hver sin del av millionen sier vi GRATULERER, og at vi har store forventninger til resultatene. Her er de fem heldige prosjektene:

Electric Friends: Skal sammen med TV 2 og Rocketfarm utvikle løsninger for kameravogn på skinner som med en nyskapende utforming og posisjoneringsteknologi tillater at man ikke behøver å passe på at teknikken ikke er i bildet. På den måten kan man forbedre bruk av robotkameraer både i semiautomatisk og helautomatisk avvikling i flerbrukstudio. Skinnene vil bidra til kabelløs kobling, og tilbyr myke og presise bevegelser, hvor robotenes eksakte posisjon i sanntid er et viktig bidrag til Vizrts Augmentet Reality og Virtual Reality systemer

Apility: Bygger et rammeverk og infrastruktur for anvendelse av beacon-teknologi i samarbeid med TV 2. Målet er å integrere medieteknologi, innhold og lokasjon/kontekst for å tilby en rekke ulike tjenester relatert til brukerkonteksten. Her handler det om å kombinere tilgjengelige data og tilgjengelig innhold, visualisert og koblet gjennom smarte tjenester som kjenner brukeren. Dette inkluderer å forstå brukerens preferanser, kommunikasjonsflater og omgivelser brukeren befinner seg i i øyeblikket.

Scanreach: Skal i samarbeid med Knowit utvikle en værbestandig og selvforsynt installasjon av et sensor-mesh-nettverk, som kan plasseres utendørs – det være seg i et bysentrum eller på fjellet. Installasjonene ute i naturen må være robuste nok til å tåle vær og ytre påkjenninger, samtidig som de ikke skal innvirke på miljøet på negativt vis, og heller ikke være særlig synlige. Installasjonen må også være vannbestandig og svært energieffektiv. Systemet skal videre kunne kommunisere med en beacon-infrastruktur for ytterligere sikkerhetsløsninger og posisjonsorienterte tjenester, og levere data til informasjons- og administrasjonssystemer. Data som kan akkumuleres av publikum, i tillegg til miljøsensorer, vil kunne benyttes i smarte informasjonssystemer, samt til analyser av forvaltningsmessig art.

Goontech: Skal i samarbeid med DOF Subsea utvikle konseptet DeckPlanner, en software for planlegging av lasteoperasjoner på skip. Planleggingen gjøres på en PC, med 3D modeller av reelle objekter og omgivelsesdata. Goontech skal bruke spillteknologi for å bygge en kostnadseffektiv 3D-løsning som håndterer dataanalyse og input fra eksterne systemer, og som skal fungere på "konsument-hardware". Dette inkluderer grafiske og interaktive grensesnitt for visualisering av data og operasjoner på dekk.

Capsule.fm: Skal gjennom et samarbeid med UiB utvikle en lydbasert guide for Vidden-prosjektet. Lydguiden skal tilby spesialisert auditiv informasjon, men skal også kunne gjenta lydlig det som er visuelt presentert i andre systemer: Gi brukerne råd, veiledning og historier som hjelper dem å finne veien, beregne tidsbruk, ankomst-tid, banetid, få værmelding, lære om fauna/dyreliv/geologi/historie, og om spesielle utkikksposter eller serveringssteder. Innholdet skal være fleksibelt, og kunne påvirkes av område (GPS), nærlokasjon (beacons), fart, tid, vær, og andre omgivelsesfaktorer.