Factiverse lanserer AI Editor for Faktasjekk og Kildevurdering

Les mer om AI Editor

Published 23.06.2023

Siden 2019 har Factiverse jobbet med løsninger som skal bidra til å navigere i en verden som oversvømmes av informasjon. Den eksplosive veksten av informasjon har akselerert ytterligere av ChatGPT og generativ AI de siste månedene, og behovet for å vurdere troverdigheten til innhold er blitt en sentral problemstilling. Som et svar på denne utfordringen, lanserte Factiverse sin AI Editor, som nå er i stand til å faktasjekke og identifisere troverdige kilder til all tekst, uavhengig av om den er generert av AI eller mennesker.

Lanseringen har fått en strålende mottakelse på den anerkjente amerikanske nettsiden Product Hunt. Factiverse ble fremhevet som en betydelig nyvinning og ble både "featured" og "trending", og havnet på topp 10-listen blant de rundt 70 andre lanseringene samme dag.

Hvordan fungerer løsningen?

Det er enkelt å teste! Åpne AI Editor og kopier inn teksten du ønsker å analysere.

  • AI Editor identifiserer alle kontroversielle påstander i tekstinnholdet.
  • AI Editor søker umiddelbart gjennom offentlige databaser og presenterer deg med troverdige kilder fra begge sider! (Kom deg ut av ekkokammeret)
  • AI Editor genererer korte sammendrag som gir deg raskt et overblikk over de ulike kildene.

– Lanseringen har blitt møtt med en overveldende positiv respons, med mange tilbakemeldinger og forslag, noe som er veldig inspirerende for fortsettelsen og videre utvikling, sier Gaute Kokkvoll, leder for produkt i Factiverse. 

Lenke til producthunt

Lenke til løsningen