Har du ideen for fremtidens journalistikk?

Published 18.02.2021
”Digital innovasjon i nordiske medier” er et nytt kurs for deg som har et konsept eller en idé som kan utgjøre en forskjell, beholde brukere, utfolder seg på mobil – og som brukerne vil betale for!

Click here information in English.
 
Dersom mediebedrifter og mediehus i Norden skal følge med den digitale utviklingen og skaffe målgruppenes interesse må en tenke innovativt! I en bransje som i økende grad tar betalt for innholdet skal de nyskapende ideene og konseptene helst også være økonomisk bærekraftige. Derfor går Nordisk Journalistcenter (NJC) nå i gang med et helt nytt kurs som skal hjelpe deltagerne fra idé til lansering og inntjening.

Kurset handler om å lære av de dyktigste, derfor kommer deltakerne ikke bare til å arbeide i Aarhus i Danmark, men også i New York hvor du møter både etablerte medier og startup-selskaper og i Media City Bergen.

Boost i en vanskelig tid

- Med dette kurset gir vi en boost til den digitale utviklingen i nordiske medier, sier John Frølich, leder for Nordisk Journalistcenter i Aarhus i Danmark.

- Det kan få avgjørende betydning etter et år hvor mange mediehus blør på grunn av koronakrisen, som spesielt utfordrer de lokale og regionale mediene. Derfor har vi fokus på dem, men kurset er i prinsippet for alle i Norden som har bruk for et løft for både nye digitale produkter, og ny inntjening, fortsetter han.

- I dag går journalistikk og teknologi hånd i hånd, sier Anne Jacobsen, CEO for Media City Bergen.

- I Bergen har vi et medieteknologimiljø som er ledende i verden, hvor vi utvikler morgendagens medieinnhold. Dessuten er det viktig at vi også jobber med nye forretningsmodeller for mediehusene. Her trenger vi nye tanker, innovasjon og kunnskap. Det håper vi å kunne bidra til fra Media City Bergen, og vi gleder oss til få deltakerne på besøk, sier Jacobsen.

Programmet består av undervisning, workshops og foredrag fra mediehusene deltakerne besøker, og fra deltakerne selv som vil presentere sine egne konsepter de videreutvikler i løpet av kurset.

Sluttbrukeren er kjernen i forretningen

En viktig del av kurset etter hvert som deltakernes digitale konsepter utvikles, vil være forståelse av og innsikt i målgruppen, brukernes behov og atferd. Under kurset er sluttbrukeren er i fokus, også når strategien og økonomien blir lagt på plass.

Deltakerne vil også lære hvordan de tester konsepter i praksis, hvor de kontinuerlig vil teste, lære, endre og teste igjen. Derfor er innsikt i og bruk av data også en stor del av dette kurset.

Som deltaker får man både ny kunnskap og nye verktøy til å forstå brukerne og til å skape fremdrift - mens ens egen idé utvikles og forberedes til lansering. Kurset innebærer altså mye mer enn et vanlig kurs.

Den nordiske fordelen

Deltakerne blir valgt ut blant søkere fra alle de nordiske landene. Variasjonen blant deltakere sikrer både inspirasjon og erfaringsdeling på tvers av land hvor mediemarkedene ligner hverandre. Samtidig får deltakerne et verdifullt journalistisk nettverk som de kan dra nytte av i fremtiden.
 
Les mer om kurset ”Digital innovasjon i nordiske medier” her, eller kontakt John Frølich, leder for NJC, på e-post eller telefon +45 20950945.
Søknadsfrist er 17.mai kl 12:00.NJC står bak kurset ”Digital innovasjon i nordiske medier”, i samarbeid med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og Willmore som rådgir medier og utgivere innenfor digital utgivelse, utvikling og forretning.
Facebook Journalism Project (FJP) er hovedbidragsyter og Media City Bergen (MCB) bidragsyter til kurset. Nordisk Journalistcenter (NJC) står for kursinnhold, tilretteleggelse, undervisere og utvelgelsen av deltakerne.
• NJC samarbeider med Facebook Journalism Project (FJP) og Media City Bergen (MCB) grunnet begge samarbeidspartnernes fokus på hvordan man kan hjelpe journalister til å forsterke relasjonen til leserne, og hvordan man kan løse nyhetsmedienes sentrale utfordringer i en digital verden.
Facebook Journalism Project arbeider sammen med mediehus og mediebedrifter i hele verden. Det skjer gjennom utvikling, utdannelse og samarbeid om for eksempel å bekjempe falske nyheter og desinformasjon. I Norden samarbeider FJP med TjekDet (Danmark), Faktisk.no (Norge) og Källkritikbyrån (Sverige).