​Her starter et spennende samarbeid

Published 25.10.2016
- Dette var helt topp! Jeg er virkelig glad for at Bergen er så nærme Haugesund.

Det sa Ada Jakobsen fra North Sea ContainerLine, et rederi som tilbyr logistikktjenester gjennom operasjon av containerskip. Hun representerte en av fem bedrifter fra vår søsterklynge NCE Maritime CleanTech, som hadde tatt turen til Solstrand for å ”speeddate” med bedrifter fra medieklyngen.

NCE Media har god erfaring med formatet ”speeddate”, der vi kobler ulike miljøer, selskaper og fagområder. I fjor arrangerte vi tilsvarende både hos CMR og UIB, samt en svært vellykket speeddate mellom NCE Tourism og NCE Media. Sistnevnte ble starten på et av de større samarbeidsprosjektene i NCE media i år. Nå har vi vendt blikket litt sør, mot en klynge som opererer innenfor maritim industri og utvikling. I idylliske omgivelser på vakre Solstrand inviterte vi til sammen ti selskaper fra de to klyngene til innledende møter og presentasjon, og til det som forhåpentligvis kan bli starten på flere spennende samarbeidsprosjekt.

Vant SIVA-prisen
NCE Maritime CleanTech samler deltakere fra 60 ulike maritime virksomheter. Klyngen har sitt hovedkvarter på Stord, og er en av fire klynger med NCE-status (Norwegian Centres of Expertice) på Vestlandet. Klyngen vant nylig SIVA-prisen, som årlig går til et innovasjonsmiljø som over tid har vist særlige kvaliteter innenfor nyskaping og omstilling. NCE Maritime CleanTech arbeider blant annet med å utvikle energieffektive løsninger, og er imponerende langt fremme på miljøteknologi som skal resultere i nullutslippsløsninger i maritim sektor. Koblet med medieklyngens spisskompetanse innen augmented reality, grafikk, simulatorløsninger, visualiseringsteknologi og IT-løsninger ligger det til rette for gode synergier.

Speeddate kan være starten på mange gode samarbeidsprosjekter.

Anne Jacobsen og Hege Økland, ledere i hhv NCE Media og NCE Maritime CleanTech.

Speeddaten innledet med små presentasjoner fra alle selskapene. Her Bernt Kåre Johannessen fra Vizrt.

Deretter ble det møter selskap-til-selskap rundt bordene. Her er det Caroline Ordaz fra M´labs som tar imot.

North Sea ContainerLine, som Ada Jakobsen representerer, betjener industri og næringsliv både langs norskekysten og i hovedhavner i Europa. I likhet med medieklyngens selskaper opererer også denne industrien i et skiftende marked, med stadig skjerpede krav til både effektivitet, sikkerhet og innovasjon knyttet til logistikkoperasjoner. Hun stilte til speeddate med nysgjerrighet og åpent sinn, og ble svært begeistret for selskapene hun fikk møte.

Kan lære av medieklyngen
- Vi har mye å lære av å se til medieklyngen. Dette var veldig spennende miljøer å bli kjent med, mente Ada. I samtaler med blant andre Jacob Grieg Eide fra Knowit, ble særlig innovasjonstakt og innovasjonskraft diskutert.

- Innovasjon handler jo om holdning først og fremst, poengterte Eide, og viste til den høye innovasjonstakten i medieklyngen, der åtte av ti bedrifter lanserer nye innovasjoner hvert år.
- Vi må fjerne illusjonen om at endring tar så lang tid. Det handler om å finne de rette miljøene, og om det å være åpne og samhandle.

- Veldig spennende å bli kjent med disse bedriftene fra CleanTech klyngen, fortsatte han.
- Men det aller mest spennende blir jo å se hva dette kan føre til, og hvor mange av disse ”speeddatene” her i dag som fører til konkrete prosjekter. Dette er i alle fall en flott start.

Brobygger
Kristian Matre og Jørn Kristian Flesland fra Westcon Power & Automation var også tilfreds med møtet.
- Først og fremst tenkte vi dette kunne være en god måte å knytte kontakter på, men det er også svært interessant å få et innblikk i kompetansefelt innen for ulike selskaper. Denne måten å treffes på er definitivt en brobygger.

Medieklyngens Bernt Kåre Johannessen fra Vizrt var også fornøyd med dagen, og lot seg imponere av selskapene han møtte fra Stord-klyngen.
- Her var det mange interessante krysningspunkt. Det å treffe andre kompetansemiljøer her på Vestlandet er utrolig spennende. Her er det ting vi ikke typisk ser, og ikke kjenner til, men som er utrolig langt fremme både nasjonalt og internasjonalt. Veldig interessant å treffe CleanTech-selskapene.

 

Tom Georg Olsen (Group CEO) fra Miles.

Anne Gro Fiveland fra Sunnhordland Kraftlag møter Bernt Kåre Johannessen fra Vizrt.

Boathy Murugendran fra Simsea møter Jacob Grieg Eide fra Knowit

CEO Arild Sæle fra Scandinavian Reach Technologies (Scanreach).

Hyggelige samtaler rundt bordene og utveksling av kontaktinfo. Her møtes Kristian Matre og Jørn Kristian Flesland fra Westcon, og Arild Sæle og Geir Todnem fra Scanreach.

Spennende møte mellom Simsea og M´labs.

God stemning og nydelige omgivelser preget dagen for deltakerne.

Disse selskapene deltok:

NCE Media:

  • Scanreach – Scandinavian Reach Technologies lager livreddende teknologi for skip/rigg. Ved bruk av egenutviklet sensorteknologi kan man spore mannskap på en båt gjennom stålskrog, og visualisere dataene i et 3D-grensesnitt.
  • Vizrt – Vizrt er en global markedsleder innen Broadcast Graphics. Vizrt er store innen verktøy for arbeidsflyt og MAM løsninger. Vizrt sine produkter inkluderer programmer som skaper sanntid 3D-grafikk og kart, visualisert sportsanalyse, media asset management og andre løsninger for den digitale kringkastingsindustrien. Vizrt har en kundebase på mer enn 100 land og rundt 600 ansatte fordelt på 40 kontorer over hele verden.
  • M´labs – M’Labs jobber med innovasjon og utvikling med fokus på å involvere brukerne fra starten av. De har et tverrkulturelt team som kombinerer entreprenørskap, design og teknologi for å gjøre research og utvikle innovative, tekniske løsninger som er basert på brukernes behov.
  • Miles – Miles er et IT-konsulentselskap som ble etablert i Bergen i 2005. Miles er nå 130 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og på datterselskaper i Oslo, Stavanger og Mumbai, India. Deres visjon er «en fremragende arbeidsplass» og verdiene er «faglig autoritet og varme».
  • Knowit – Knowit er et konsulentselskap som, innenfor rammene av den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike verdier for kundene ved å tilby grenseoverskridende leveranser på tre forretningsområder: Experience, Insight og Solutions. Knowit består av ca. 1850 medarbeidere fordelt på 14 lokasjoner i Sverige og fem i Norge, samt en i hvert av landene Danmark, Estland, Finland og Tyskland.

NCE Maritime CleanTech:

  • Simsea – Simsea er et simulatorsenter som tilbyr simulatorkurs, opplæring og trening for maritimt personell på fartøy og rigger. Bedriften har en egen simulatorpark.
  • Westcon Power & Automation – Westcon tilbyr elektriske installasjoner til maritim- og offshoresektoren for nybygg, re-bygg og klassifiseringer. Bedriften har utviklet et batterisystem for ferger og offshoreskip.
  • North Sea Container LineNorth Sea Container Line er et rederi som tilbyr logistikktjenester gjennom operasjon av containerskip. Rederiet betjener industri og næringsliv langs norskekysten og hovedhavner i Europa.
  • Sunnhordaland kraftlagSKL er et kraftselskap som driver med produksjon, overføring og engrosomsetning av elektrisk kraft.
  • Haugaland Kraft - Haugaland Kraft driver med distribusjon av kraft og energi, strømsalg og bredbåndstjenester. Bedriften arbeider med utviklingsprosjekter innen fornybar kraftproduksjon og ny energi-infrastruktur.