Leadership Innovation - a competence program developed by NHH and NCE Media

Read more

Published 22.05.2022
The successful NHH Executive competence program is finally back! Join this exclusive offer for leaders and managers in the cluster companies.

Innovation Leadership: A competence program developed for cluster companies

This is the third time NHH Executive will run a competence program for leaders and innovation managers in cluster companies. The program, which NCE Media and NHH have developed, will provide the participants with relevant and up-to-date professional insight on innovation, which can contribute to increased value creation for both the member companies, the clusters, and their customers and partners.

Listen to what some of the participants from previous years have to say about the program:


The program consists of six one-day seminars led by leading professionals from NHH. The sessions will be given in Norwegian and will start in September 2022. Click here to sign up!Innovasjonsledelse - et kompetanseprogram for medlemmer av næringsklynger

For tredje året på rad inviterer vi selskaper i klyngen til å delta på NHH Executive's kompetanseprogram rettet mot ledere og spesialister i klyngebedrifter. Programmet, som er utviklet i et samarbeid mellom NHH og NCE Media, skal tilføre deltakere relevant og oppdatert faginnsikt på innovasjon, som kan bidra til økt verdiskaping for både medlemsbedriftene, klyngene og deres kunder og samarbeidspartnere.

Programmets formål
Programmet skal bidra til ny innsikt i innovasjonsledelse, og nettverksbygging for deg og din virksomhet. Hovedingrediensen blir formidling av relevante faglige perspektiver og oppdatert forskning fra ulike miljøer på NHH. Programmet bygger på en erkjennelse av at kompetanseprogrammer gir best utbytte dersom du får bidra som en aktiv ressurs i kunnskapsutviklingen. Dette oppnås gjennom stor grad av interaksjon mellom fagressurser og deg. Videre at faglige perspektiver og tema relateres til, og anvendes på, dine praktiske utfordringer, både på virksomhets -  og bransjenivå.

Pedagogisk tilnærming
Programmet består av seks seminarer à en dag, som blir gjennomført i Jebsen-senteret på NHH, hvor det presenteres faglige perspektiver og sentrale forskningsfunn på innovasjonsområdet fra NHHs mest relevante og spennende forskningsprosjekter.

Du inviteres til diskusjoner og analyser om denne kunnskapen, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker deg og din virksomhet og bransjer. Det vil bli lagt til rette for at du får utfordre etablerte sannheter både på individ, virksomhets- og bransjenivå. Formålet er at du får nyansert forståelse av forretningskontekst. På samlingene involveres du gjennom case og fagbaserte analyser.

Programmet har oppstart 29. september 2022 og går på norsk.

Mer informasjon og påmelding