Innovation Leadership: A competence program for cluster companies

Published 07.12.2020
Exclusive offer for cluster companies: Join the NHH Executive competence program for leaders and innovation managers in the Media Cluster. The program will start February 2021.

Innovation Leadership: A competence program for cluster companies

For the second year in a row, NHH Executive will run a competence program for leaders and innovation managers in the Media Cluster. The program, which has been developed by NCE Media and NHH, will contribute to adding valuable and up-to-date professional insights to broaden the horizons of the participants, and enable them to create added value for their respective cluster companies. 

Listen to what some of this year's participants have to say about the program:
 
The program will facilitate new insight and reflection within strategy, innovation, business models, transformation, innovation culture and internationalization. The program consists of six one-day seminars, led by leading professionals from NHH.

The program will start February 2 2021, and sessions will be given in Norwegian.

Click here to sign up!Innovasjonsledelse - et kompetanseprogram for klyngebedrifter

For andre året på rad inviterer vi selskaper i klyngen til å delta på NHH Executive's kompetanseprogram rettet mot ledere og innovasjonsansvarlige i klyngebedrifter. Programmet er utviklet i et samarbeid mellom NHH og NCE Media.

Programmets formål
Programmet skal bidra til ny innsikt i innovasjonsledelse, og nettverksbygging for deg og din virksomhet. Hovedingrediensen blir formidling av relevante faglige perspektiver og oppdatert forskning fra ulike miljøer på NHH. Programmet bygger på en erkjennelse av at kompetanseprogrammer gir best utbytte dersom du får bidra som en aktiv ressurs i kunnskapsutviklingen. Dette oppnås gjennom stor grad av interaksjon mellom fagressurser og deg. Videre at faglige perspektiver og tema relateres til, og anvendes på, dine praktiske utfordringer, både på virksomhets - og bransjenivå.

Pedagogisk tilnærming
Programmet består av en seminarrekke hvor det presenteres faglige perspektiver og sentrale forskningsfunn på innovasjonsområdet fra NHHs mest relevante og spennende forskningsprosjekter.

Du inviteres til diskusjoner og analyser om denne kunnskapen, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker deg og din virksomhet og bransjer. Det vil bli lagt til rette for at du får utfordre etablerte sannheter både på individ, virksomhets- og bransjenivå. Formålet er at du får nyansert forståelse av forretningskontekst. På samlingene involveres du gjennom case og fagbaserte analyser.

Programmet har oppstart 2. februar 2021 og går på norsk. 

Mer informasjon og påmelding