Ragnar Christensen er Årets Ambassadør 2021 i Medieklyngen

Published 11.03.2022
Årets utsatte julefest gikk av stabelen 10. mars. Her ble det gjort nye bekjentskap, mulige nye samarbeid ble diskutert, og ikke minst ble det delt ut flere velfortjente priser.

Før det faste innslaget med en oppsummeringen av 2021 i Medieklyngen kunne komme ordentlig i gang, måtte det store tomrommet etter Anne Jacobsens bortgang adresseres. Dette ble gjort ved å annonsere at Anne Jacobsens minnepris er under etablering, og at dens komitéen er på plass. Komitéen består av Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, Øyulf Hjertenes, direktør i Schibsted og styremedlem i Media Innovation Norway, Ragnar Christensen, distriktsredaktør NRK Rogaland, Leif Ove Larsen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UIB, Are Tverberg, Teamleder i TV 2 og Geir Terje Ruud, tidligere utviklingsdirektør i NTB. 

Ragnar Christensen fra NRK mottok den gjeve prisen, Årets Ambassadør for Medieklyngen, under den årlige julefesten hos NCE Media. Gjennom ord og handling viser Ragnar tydelig at han har en ektefølt tro på effekten av samhandling på tvers av redaksjoner, teknologibedrifter og akademia. Han er også en uvurderlig primus motor for avdelingen i Rogaland, og har siden oppstarten lagt ned utallige dugnadstimer for å realisere visjonen om en Medieby sentralt i Stavanger. Denne skal huse blant annet Schibsted, Stavanger Aftenblad og NRK. 

I takketalen fortalte Ragnar hvor spesielt det er å få prisen når man ser hva som akkurat nå skjer i verden, hvor blant annet journalistene i Russland risikerer fengsel for å utfordre landets myndigheter. Han understrekte videre hvor viktig troverdighet og ytringsfrihet er, spesielt for oss i Medieklyngen, og hvordan vi i fellesskap kan kjempe for den.

– Det har aldri vært så viktig som nå å lage og publisere innhold som bidrar til å opplyse befolkningen. Og det har aldri vært så viktig å utvikle teknologi som avslører falske nyheter, deep fakes og propaganda. Prosjektet som klyngen har stått bak og fått i gang sammen med Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, redaksjoner og teknologiaktører er utrolig interessant og spennende. Det er motiverende!

Ragnar viste også til et av de viktigste prosjektene i Medieklyngen, som skal fremme demokratisk bærekraft og styrke grunnmuren i vårt demokrati gjennom utvikling av ny kunnskap, nye fortellerteknikker, nye produksjonsmetoder, nye verktøy og ny teknologi som understøtter pressens demokratifremmende funksjon.

– Å jobbe for et bærekraftig demokrati har aldri vært viktigere, og vi kan bidra til dette i fellesskap med å lage innhold som støtter opp under dette målet, sier Ragnar avslutningsvis.

Årets Ambassadør 2021: Ragnar Christensen (NRK)Bla ned for å se alle mottakerne av årets priser i Medieklyngen! Der finner du bilder og omtaler av alle.


Årets Entusiast 2021: Arne Møller (SpeakLab)


Prisen Årets Entusiast ble tildelt Arne Møller for hans ustoppelige entusiasme og omfattende innsats for fellesskapet. Arne Møller viser gang på gang at han har med seg klyngen i både hjerte og handling. 

 

Årets Nettverksbygger 2021: Hege Marie Kallestad (TV 2)


Prisen Årets Nettverksbygger ble tildelt Hege Marie Kallestad for hennes evne til å se muligheter til enhver tid og i alle stuasjoner. Hege Marie engasjerer de hun har rundt seg i klyngefellesskapet, og har gjort en verdifull innsats med å etablere Medienettverket i Bergen.

 

Årets Klyngefarer 2021: Lars Nyre (UiB)


Prisen Årets Klyngefarer ble tildelt Lars Nyre for hans brennende engasjement i klyngen gjennom mange år. Lars Nyre løfter utrettelig frem klyngens studenter og bygger klyngerelasjoner mellom akademia og industrien.

 

Årets Gode Hjelper 2021: Chris Black (Vizrt)


Prisen Årets Gode Hjelper ble tildelt Chris Black for hans mangeårige innsats inn mot klyngen, klyngefamilien og spesielt flaggskipskonferansen mcb tech.

 

Årets Tommel Opp 2021: Factiverse ved Maria Amelie og Gaute Kokkvoll


Prisen Årets Tommel Opp ble tildelt Factiverse for deres strålende tommel opp-mentalitet. Factiverse sier alltid ja til å bidra i fellesskapet, og leverer solide bidrag inn mot store og mindre scener og viktige prosjekter.

 
Vi i NCE Media vil takke hvert medlem, hver partner og bidragsyter i Medieklyngen for god hjelp og solid innsats gjennom året, og vi ser frem til et fortsatt strålende samarbeid i 2022!


Bla ned for å se flere bilder fra juleavslutningen: