Medieutviklingen er i dramatisk omlegging

Published 12.03.2021
– Covid-19 har påvirket mediepreferansene og måten vi tar til oss mediene på, og mediene nyter høy tillit. Vi ser også at Covid-19 har rammet befolkningen sterkt, skriver Erik Wilberg, dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI i den nye rapporten "Fra boomers til Generasjon Z- Om medieutvikling, tillit og Covid-19".

Starten av 2020 var katastrofal for mediebransjen og preget av store tap, men i løpet av året opplevde bransjen en gradvis forbedring. Covid-19 har påvirket både mediekonsumet og samfunnet på nye måter, den digitale utviklingen har hatt en betydelig fremgang. Store begivenheter som pandemien, Brexit og det amerikanske presidentvalget har skapt et behov for nærmest kontinuerlige oppdateringer. Samtidig har mediene hatt en betydelig utvikling i hvordan de fremstiller informasjon og forteller historier ved å ta i bruk avansert datavisualisering på nye måter. 

I mediebildet skiller rene nettbaserte kanaler og TV seg ut som de viktigste kildene for generelle nyheter. Sosiale medier og spesielt Facebook har i løpet av sin relativt korte eksistens hatt et gjennomslag som medium i befolkningen, spesielt for yngre mediekonsumenter. Hele 30% av Generasjon Z har sosiale medier som sin primære kilde for generelle nyheter.

– I en situasjon der konspirasjonsteorier og falske nyheter har nådd oss i rikt monn, er dette virkelig data som maner til ettertanke og setter søkelys på de redaktørstyrte medienes rolle. Men for det store flertallet er det de redaktørstyrte mediene – nå representert ved TV og nettavisene som er dominerende i bildet, skriver Wilberg.

Wilbergs studie viser at publikum i økende grad er villige til å betale for journalistikk, en utvikling hvor pandemien og falske nyheter har hatt en positiv effekt.

– Rent mediemessig kan vi vel si at den utviklingen vi har sett gjennom mange år bare har forsterket seg.

Wilbergs nyeste studie undersøker ulike generasjoners mediebruk og preferanser for mediekonsum. Les mer i rapporten "Fra boomers til Generasjon Z- Om medieutvikling, tillit og Covid-19" (2021), av Erik Wilberg.