Anne Jacobsen vil bli dypt savnet i hele den norske mediebransjen.

Published 01.02.2022
Hun var en av landets mest kompetente, engasjerte og kraftfulle forkjempere for medieinnovasjon, samarbeid og klok bruk av ny teknologi.

Minneord

Det var med stor sorg vi i helgen mottok beskjeden om at Anne Jacobsen aldri våknet opp til sin 59-årsdag fredag 28. januar.

Siden 2015 har hun ledet medieklyngen NCE Media og vært direktør ved Media City Bergen, et internasjonalt ledende miljø innenfor medieteknologi. Anne Jacobsen har vært en ener når det gjelder initiativ til samarbeid, utvikling og nytenking i og rundt medieklyngen og med samarbeidspartnere langt utover mediebransjens og landets grenser.

Så seint som tirsdag 25. januar lanserte hun og medieklyngen en ny konferanse mot desinformasjon og konspirasjonsteorier som skal arrangeres 8. juni. Hun var brennende engasjert i temaet og karakteriserte det som en av de viktigste oppgavene vi som bransje står overfor.

- Dette er i ferd med å bli en utfordring som tærer på selve grunnmuren i vårt demokrati, som jo bygger på en informert og opplyst befolkning og informasjon vi kan feste lit til, uttalte Anne Jacobsen.

Hun understreket at det er mye å hente på at teknologiselskap, mediehus, forskning og akademia og bransjeforeninger kan samarbeide om løsninger og dele kunnskap for å bekjempe disse truslene.

Mange av oss var til stede da hun ønsket velkommen til et arrangement på «Statsraad Lemkuhl» under Arendalsuka i fjor med dette viktige spørsmålet som tema: Hvordan kan ny teknologi styrke demokratiet vårt og bekjempe desinformasjon og konspirasjonsteorier?

Temaet ble tatt videre i en rekke arrangementer som nå resulterer i en konferanse helt i Annes ånd. En av så utrolig mange viktige aktiviteter og ideer fra den kanten.

«Vi snakker med Anne og får til noe bra.» Det har vært gjennomgangsmelodien i mediebransjen – enten det har handlet om å få kunnskap om de mest nytenkende AI-prosjektene, å synliggjøre de viktigste utfordringene, eller å arrangere de mest spennende workshopene. Anne koblet teknologi-miljøene i klyngen med ulike organisasjoner, bedrifter og folk. Hun var alltid imøtekommende, brennende engasjert og løsningsorientert. Hun var en helt spesiell kraft og evnet å kommunisere med helt ulike miljøer.

Anne var så stolt av folkene i medieklyngen og alle de gode kreftene som drev samarbeidet framover. Alle de som jobbet tett med henne og alle de som er en del av den store familien av medlemsbedrifter i klyngen skal vite at hun var imponert over og glad i alle sammen. På sitt sjarmerende bergenske vis turte hun å bruke store ord om sine folk og om klyngens visjoner. Hun var mer beskjeden på egne vegne. Men det var det ingen grunn til. Medieklyngen hadde ikke vært der den er i dag uten hennes store engasjement. Anne Jacobsen var medieklyngen.

Før Anne startet arbeidet med å bygge opp medieklyngen i Bergen, var hun analysesjef i Amedia. Også der gjorde hun en viktig innsats, ikke minst i arbeidet med styrke målgruppetenkning og bidra til at mediehusene henvendte seg til - og nådde – langt flere unge lesere. Her var hun langt forut for sin tid, og redaksjonene Anne jobbet med nyter fortsatt godt av det arbeidet hun la ned.

I tillegg til den faglige innsikten Anne hadde var hun også et usedvanlig raust, trivelig og humørfylt menneske som vi satte stor pris på. Anne var stolt av den flotte familien sin og delte historier og fargerike bilder, ikke minst fra kajakken, fra vakre trapper rundt omkring i verden og fra idylliske Alvøen. Våre tanker går til Annes kjære familie i denne vanskelige tiden.

Anne hadde et bredt nettverk og så mange planer og tanker om veien videre. Nå skylder vi henne å fortsette det viktige arbeidet som hun snakket seg varm om og brant så sterkt for.

Det skal vi gjøre – helt i Annes ånd.

 

Minneord fra: 
Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund
Randi Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening
Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag
Per Brikt Olsen, Fagpressen
Aslak Sommerfelt Skretting, Norsk Lokalradioforbund
Tomas Bruvik, Landslaget for lokalaviser
Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening