Olav Sandnes er Årets Ambassadør

Published 18.12.2020
Medieklyngen er virkelig unik, sa Olav T. Sandnes, nylig kåret til medieklyngens ambassadør 2020.

TV 2s Olav T. Sandnes ble tildelt den høythengende anerkjennelsen på klyngens årlige julefest for medlemmer og partnere - i år i en begrenset utgave som følge av koronasituasjonen. 

Sandnes sitt entusiastiske arbeid rundt klyngens store fellesprosjekt har vært avgjørende for at klyngen har nådd sine mål i et særlig viktig år, og da spesielt den store SFI-tildelingen. 

I sin tale fra scenen fokuserte Sandnes på det viktige arbeidet som gjøres i klyngen. 

– Medieklyngen er virkelig unik, og det er langt mellom miljøene i Norden som kan måle seg med det som gjøres her, sa Sandnes. 

– Mye av arbeidet som gjøres i klyngen har en underliggende betydning for å sikre vårt demokrati for fremtiden. Jeg er særlig opptatt av MediaFutures SFI-senter for forskningsbasert innovasjon for ansvarlig medieteknologi tildelt Universitetet i Bergen og medieklyngen i år. Vi har vokst opp med friheten til å tro på alt vi ser, som dessverre er et privilegium vi ikke lenger har råd til. Innovasjon på dette området blir derfor svært viktig. 

Sandnes la også vekt på det kollektive arbeidet som gjøres fra TV 2 opp mot medieklyngen, i samarbeid med klyngeorganisasjonen. 

– Dette deler jeg med både ledergruppen i TV 2, og organisasjonen som helhet. Vi er et Bergens-selskap, og vil være det også i fortsettelsen. Vi har store ambisjoner for klyngesamarbeidet for fremtiden, og vil også benytte anledningen til å takke klyngeorganisasjonen for arbeidet som gjøres for å bygge klyngefellesskapet.

Årets Ambassadør i medieklyngen: Olav T. Sandnes (TV 2)

Tilbakeblikk på 2020
I tråd med tradisjonen fikk gjestene på julefesten et kort tilbakeblikk på 2020 - et vanskelig og krevende år, men fremdeles med mange høydepunkt som prosjekter, initiativ, internasjonal anerkjennelse og innovasjonsfinansiering. Resultatene fra klyngesamarbeidet gjennom disse ti årene taler for seg (kilde: Statistisk Samfunnsanalyse): 

  • 75% høyere verdiskaping i selskapene tilknyttet klyngen enn for nasjonalt snitt i tilsvarende bransje
  • 60% flere arbeidsplasser skapt i klyngen sammenlignet med nasjonalt snitt 
  • Fire ganger så høyt resultat
  • 50% av klyngemedlemmene får innovasjonsfinansiering hvert år (Kilde: Innovasjon Norge)
  • 80% av klyngemedlemmene lanserer nye innovasjoner hvert år (Kilde: NCE Media)


Årets nettverksbygger: Rune Møklebust (NRK)

Rune Møklebust mottok prisen for sitt systematiske arbeid for å knytte sammen de ulike miljøene i medieklyngen, både internt og eksternt, og for verdifulle bidrag under etableringen av klyngens Stavanger-node.


Årets entusiast: Nils Jacob Berland (Bergen Robotics)

Årets entusiast ble tildelt Nils Jacob Berland for hans grenseløse entusiasme og dedikasjon i samarbeid med andre klyngeselskaper. Både entusiasme og samarbeid er to viktige størrelsel som driver klyngen fremover. 

Klyngefarer, 2010-2020: Helge Høibraaten (Vimond)

Denne prisen ble svært fortjent tildelt Helge Høibraaten for mangeårig arbeid for medieklyngen og klyngefamilien. Gjennom denne perioden har han bidratt med kompetanse, kunnskap, entusiasme og innsats som har vært avgjørende for klyngens posisjon i dag. 


Årets gode hjelper: Loek Vredenberg (IBM)

Loek Vredenberg ble tildelt prisen for sin innsats i klyngens store fellesprosjekt, Norwegian Cognitive Center.  

Årets Tommel Opp:  Ingunn Ek og Øyvind Storheim (Kulturoperatørene)

Ingen oppgave er for liten og ingen for stor. Der andre ser begrensninger, ser de muligheter. I et år der tradisjonelle kommunikasjonskanaler har blitt kraftig utfordret gjennom koronakrisen har Kulturoperatørene funnet nye veier til gode opplevelser. 

Vi sees neste år!
NCE Media takker alle våre fantastiske medlemmer, samarbeidspartnere og bidragsytere for all god hjelp gjennom året, og ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år. Vi ser frem til å møte alle i 2021! 


Flere bilder fra julefesten: