NCE Media satte fokus på ​​«fake news» under Arendalsuka

Published 24.08.2022
NCE Medias to arrangementer i Arendal fikk svært mye oppmerksomhet og fylte alt av plass med interesserte tilhørere. Og med rapporten fra Ytringsfrihetskommisjonen som ble overlevert til regjeringen på mandagen under Arendalsuka som bakteppe, kunne debattene om mis- og desinformasjon knapt vært mer aktuelle.

Eirin Eikefjord fra BT, som selv satt i Kommisjonen, la frem hovedlinjene i rapporten for ekspertpanelet som var samlet hos Agderposten. Noe av fokuset som fulgte, gikk på teknologiens rolle i å bekjempe mis- og desinformasjon. Hans-Henrik Merckoll fra IBM ga utrykk for at de står klare til å anvende sin teknologi i samarbeidsprosjekter med vår sektor.

Marianne Neraal fra Meta forklarte hvordan teknologigiganten har jobbet for å fjerne innlegg på Facebook og Instagram i Norge, uten å være spesifikk på hvor mye av dette som ble gjort av deres norskspråklige ansatte.

Ingunn Foss fra Høyre var tydelig på at Norge må samle seg som miljø for å arbeide sammen om bekjempelsen av mis- og desinformasjon. Foss viste videre til Høyres stortingsproposisjon, hvor NCE Media ble foreslått som plattform for et slikt samarbeid.

 

Se opptaket av “Desinformasjon og falske nyheter truer sikkerhet og demokrati. Hva er løsningen?” her:

 

Dagen før arrangerte NCE Media en debatt med lederne for ungdomspartiene, med representasjon fra Rød Ungdom til FpU, via AUF og Unge Høyre. Her var det god spredning i meningene om i hvilken grad man skal regulere teknologi og i hvilken grad medier som sprer desinformasjon – for eksempel Russia Today – skal stoppes.

Det fantastiske engasjementet rundt denne tematikken betyr at NCE Media går styrket inn i arbeidet med å samle kreftene på tvers av både sektoren og geografien for å finne gode løsninger i bekjempelsen av mis- og desinformasjon.

 

Se opptaket av “Fake eller fakta? Og er det egentlig så farlig?” her: