Join NCE Media to New York for the US Midterm Elections and to IBC in Amsterdam

Published 29.05.2018
For the first time, Media City Bergen and the Media Cluster will set up its own stand during IBC, Europe’s largest media technology trade show in Amsterdam. This will be a great opportunity to promote both the Cluster and its companies, as well as Bergen and Norway. Later this fall, we set sails for New York and the US midterm elections.

IBC Amsterdam September 14 

 • Cost: Free1
 • Who can join: Members and partners of the media cluster
 • Suitable for: Everyone; Senior management, middle management, and “foot soldiers”
 • Available spaces: 25

IBC is the European version of NAB Las Vegas and is hosted every year in Amsterdam.  Many of the cluster companies have their own, impressive stands during the trade show, including Vizrt, Vimond, Mediability, Sixty, and Electric Friends. This time there will also be a Media City Bergen stand – nearly 160 square meters in an excellent location close to the Future Zone in one of the many large expo halls. Several of the cluster companies will gather there under a shared umbrella, and it will also be possible for other cluster members, who usually do not participate at the IBC, to join and be present. We will host a variety of activities, product demonstrations and quick presentations, and of course social events every afternoon.

Study Tour and Official Opening of the MCB Stand
We will repeat last year’s success and invite you to a guided tour of the expo – naturally with a stop at the Media City Bergen stand and the grand opening. You will meet the cluster companies and visit their stands, network with industry leaders and see how the cluster members work during the IBC. We will make sure you are up to date on the latest trends and get to visit the most important places and actors at this massive trade show. 

Registration:
Send email to eivind()ncemedia.no

1Participants cover their own travel expenses. Meals, the social event at the MCB stand, and a pass to the IBC Expo are included. NCE Media has reserved a block of hotel rooms, available on a first come, first served basis. US Mid-term Elections in New York, November 5-7

 • Cost 1: Cluster members and partners: Free2
 • Cost 2: Non-members/partners: NOK 15.0002
 • Who can join: Executive level management
 • Suitable for: All industries with interests in technology, digitalization, disruption, etc.
 • Available spaces: 12-15 

The US Elections are among the world events with the heaviest media coverage. NYC is the focal point of a colossal showroom for technology from the media cluster.  We will visit international media houses and technology companies to meet the marked across the pond.

We are planning an executive-level study tour with exciting visits to world leading companies in their fields to gain insight into the American market and inspiration from Norwegian companies who have already established themselves “over there”. And, of course, an American-style “election night”.

An election night in the middle of Manhattan is both spectacular and thrilling, and also an opportunity for cluster companies to shine with their solutions for graphics, augmented reality and virtual studios. In 2008, when Barack Obama won his first election, Vizrt had its breakthrough as CNN implemented the Viz Magic. You will not want to miss this, and you can reserve your spot now.

The program runs from the morning of Monday November 5th through the afternoon of Wednesday November 7th. NCE has reserved a block of hotel rooms in Manhattan, and will make recommendations for both air travel and accommodations.

Registration:
Send email to anne()mediacitybergen.no

2 Participants cover their own travel expenses. Local transportation and shared meals are included.


NORWEGIAN:

Høstens studieturer:
Bli med NCE Media til New York under mellomvalget, og til IBC i Amsterdam

For første gang vil Media City Bergen og medieklyngen sette opp sin egen stand på IBC, Eurpas store medieteknologimesse i Amsterdam. Dette blir en fantastisk anledning til å promotere både klyngen og selskapene så vel som både Bergen og Norge. Seinere på høsten setter vi kursen til New York og til det amerikanske mellomvalget.

IBC Amsterdam 14. september

 • Pris: Gratis1
 • Hvem kan delta: Medlemmer og partnere i medieklyngen
 • Passer for: Alle, både ledere, mellomledere
 • Antall plasser: 25

IBC er den Europeiske utgaven av NAB/Las Vegas, og arrangeres hvert år i Amsterdam. Flere av medieklyngens selskaper setter opp sine imponerende stands på messen, inkludert Vizrt, Vimond, Mediability, Sixty, Wolftech og Electric Friends. Nå kommer også Media City Bergen-standen – 160 kvm godt plassert like ved Future Zone i en av de mange, store hallene. Flere av klyngens selskaper kommer til å samles der under felles paraply, og det åpnes også for at  andre klyngemedlemmer, som tradisjonelt ikke deltar på IBC, kan ha en tilstedeværelse der. Her blir det aktiviteter, demonstrasjoner og små foredrag, og ikke minst sosialt arrangement hver ettermiddag. 

Studietur og offisiell åpning av MCB-stand
Samtidig gjentar vi suksessen fra i fjor og inviterer til en guidet studietur på messen – selvsagt inkludert besøk på Media City Bergen-standen, og offisiell åpning av denne. Du får møte medieklyngens selskaper og besøke deres stands, møte industrilederne og se hvordan medieklyngens selskaper jobber under IBC. Vi sørger også for at du bli oppdatert på nye trender, og får besøkt de viktigste stedene og aktørene på denne gigantiske messen.

Påmelding:
Epost til eivind()ncemedia.no

1Deltakere betaler selv flyreise og overnatting. Måltider, intern transport, social event på MCB-standen og messepass er inkludert. NCE Media har en blokkreservasjon på noen hotellrom. First come, first served.

 Mellomvalg i New York 5-7 nov

 • Pris 1: Non members/partners: NOK 15.0002
 • Pris 2: Medlemmer og partnere i medieklyngen: Gratis2
 • Hvem kan delta: Executive level
 • Passer for: alle næringer med interesse for teknologi, digitaliserig, disrupsjon etc
 • Antall plasser: 12-15

Det amerikanske valget er en av verdens mest omtalte mediebegivenheter. NYC er episenter for et enormt utstillingsvindu for teknologi fra medieklyngen. Vi besøker internasjonale mediehus og teknologivirksomheter, og møter markedet over dammen.

Vi legger opp til en Executive studietur med spennende bedriftsbesøk hos verdensledere innen sitt felt, innsikt i det amerikanske markedet og inspirasjon fra norske selskaper som allerede er etablert der. Og ikke minst – en valgnatt på amerikansk vis.

Valgnatt på Manhattan er både spektakulært og spennende,  og også en anledning for medieklyngens løsninger innenfor grafikk, augmented reality og virtuelle studioløsninger til virkelig å skinne. Det var under valget i 2008, da Obama ble valgt første gang, at Vizrt fikk sitt store gjennombrudd når CNN virkelig tok i bruk Viz-magien. Dette vil du ikke gå glipp av, og allerede nå kan du reservere plass:

Programmet går fra mandag morgen 5. nov til onsdag ettermiddag 7. nov. Anbefalt avreise fra Bergen lør 3. nov. NCE Media har forhåndreservert overnatting på Manhattan, og vil foreslå både fly og hotell.

Påmelding:
Epost til anne()mediacitybergen.no


2
Deltakere betaler selv flyreise og overnatting. Måltider, intern transport og felles måltider er inkludert.