Norwegian Cognitive Center lanserer et lavterskel tilbud innen kunstig intelligens

Published 14.10.2021
AI Industry Sandbox (AIS) er et helt nytt og vederlagsfritt tilbud for klyngemedlemmer som ønsker å utforske, utvikle og teste løsninger innenfor bruk av kunstig intelligens.

Norwegian Cognitive Center (NCC) har utviklet et lavterskel og vederlagsfritt tilbud for medlemmene i næringsklyngene på Vestlandet, rettet mot de som ønsker å utforske, utvikle og teste løsninger innenfor bruk av kunstig intelligens. 

Konkret og praktisk tilbud til klyngene
– Den nye sandkassen er et konkret og praktisk tilbud som er tilgjengelig for medlemmer i klyngene som ønsker å bli mer konkurransedyktige i sine forretnings- og produksjonsprosesser, og som ønsker å jobbe med utvikling av nye produkter og tjenester ved hjelp av kunstig intelligens, sier Odd Gurvin, prosjektleder i Norwegian Cognitive Center.

– Gjennom AIS tilbyr vi organisasjonene verktøy, infrastruktur, kompetanse og datakraft til å gjennomføre bygging og testing av løsninger. Dette legger til rette for rask utvikling av AI-løsninger som løser problemer, øker effektiviteten og gir grunnlag for smartere forretningsbeslutninger, sier Gurvin.

– Vi i NCC byr på et sikkert testmiljø, samt bistand fra "data scientists" til å utvikle prototyper. AIS er også et verdiskapende økosystem og et isolert testmiljø som gjør at bransjekonkurrenter kan samarbeide om å bygge nye produkter, tjenester og beslutningsverktøy. Sikkerhet, personvern og standardisering av utviklingsmiljø er etablert og ivaretatt.

Det er vederlagsfritt å benytte AIS, og det vil først koste penger når man velger å kjøre de ferdige prototypene over i et produksjonsmiljø.

AIS kan benyttes til:
• Utvikling og testing av nye tjenester
• Arbeid med spesifikke usecases
• Samarbeid mellom organisasjoner og en plattform for å dele og benytte store datamengder
• Tilgang til relevant kompetanse

Ønsker du å vite mer om mulighetene med AI Industry Sandbox?
Ta kontakt med Odd Gurvin på epost: [email protected],
eller Stein Irgens på e-post: [email protected].