Oppretter Anne Jacobsens Minnepris

Published 06.06.2022
En av Anne Jacobsens viktigste fanesaker var bekjempelsen av den økende spredningen av desinformasjon. Nå hyller NCE Media/Media City Bergen sin tidligere leder ved å opprette en minnepris for et opplyst ordskifte.

Anne Jacobsen arbeidet gjennom mange år for innovasjon, omstilling og endring og var en viktig stemme på dette feltet i det norske medielandskapet. Hun gikk bort så altfor tidlig 28. januar i år, bare 59 år gammel. Anne har i stor grad bidratt til å videreforedle medieklyngens posisjon som et ledende internasjonalt medieteknologimiljø med spisskompetanse på TV-grafikk, virtuelle studioer, robotteknologi og kunstig intelligens.

I senere år var hun særlig engasjert i utfordringene knyttet til spredning av desinformasjon. Hun var bekymret over fremveksten av alternative nyhetskilder, og måten disse bidrar til økt polarisering og fremvekst av konspirasjonsteorier. Anne så hvordan dette kan føre til at tilliten til tradisjonelle medier og myndigheter svekkes. Det er selve demokratiet som er truet, Anne var tydelig på at det er helt nødvendig å iverksette aktive tiltak på dette området.     

Ingen aktører er rustet til å løse utfordringene rundt desinformasjon alene. De massive utfordringene knyttet til falske nyheter og desinformasjon må adresseres i fellesskap – på tvers av organisasjoner og bedrifter, mellom publisister og teknologiselskaper, mellom industri og akademia, og gjennom samarbeid med internasjonale aktører.

Dette brant Anne for.

Noe av det siste Anne gjorde i sitt virke i NCE Media var å lansere en ny konferanse som heter MCB Fact. Konferansen tar for seg utfordringer knyttet til nettopp desinformasjon og falske nyheter, og går av stabelen onsdag 8. juni. Konferansen er støttet av Fritt Ord.

For å hedre Anne sitt minne og bygge videre på hennes visjonære arbeid, har NCE Media tatt initiativet til etableringen av Anne Jacobsens Minnepris. 

 

Anne Jacobsens minnepris for et opplyst ordskifte 
 • Minneprisen skal tildeles en person, et miljø eller en organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme et opplyst ordskifte. 
 • Prisen skal løfte frem nyskapninger som styrker formidling av fakta og sannferdig informasjon. 
 • Prisen er på 100 000,- kr, og vil deles ut for første gang under MCB Fact-konferansen, 8. juni 2022, i Bergen.  

  

Dette er komiteen som skal vedta prisvinner: 

 • Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius 
 • Øyulf Hjertenes, Direktør i Schibsted og Styremedlem i Media City Bergen AS 
 • Ragnar Christensen, Distriktsredaktør NRK Rogaland 
 • Leif Ove Larsen, Professor Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UIB 
 • Are Tverberg, Team leader i TV 2 
 • Geir Terje Rud, tidligere Utviklingsdirektør i NTB 
 • Petter Ole Jakobsen, Innovation Officer hos Vizrt og Styremedlem i Media City Bergen AS
 • Charlotte Vindenæs, Kommunikasjonsansvarlig i Media City Bergen AS (Sekretariat)

 

Anne Jacobsens Minnepris muliggjort gjennom bidrag fra:

 • Vizrt
 • Stiftelsen Tinius 
 • UiB
 • TV 2
 • Kulturoperatørene
 • Fonn Group
 • Amedia
 • Schibsted

 

I tillegg til dette gikk inntektene fra et foredrag med Marty Cagan tidligere i år, uavkortet til denne prisen.