Prosjekt Reynir får 10 millioner til tech-løft mot desinformasjon

Published 09.04.2024
Agenda Vestlandet støtter Medieklyngen i kampen mot falske nyheter.

MILLIONSTØTTE: Siren Sundland i Agenda Vestlandet støtter Medieklyngen og Prosjekt Reynir, her ved Helge O. Svela, med 10 millioner kroner. Foto: Thor Brødreskift.

Agenda Vestlandet har tildelt 10 millioner kroner til Prosjekt Reynir. Prosjektet har som formål å utvikle og spre teknologi som lar mediehus merke innhold, slik at det blir lettere for folk å skille ekte fra falskt på nett. 

– Agenda Vestlandet vil at prosjektene vi støtter skal bidra til en bedre framtid. Her treffer Prosjekt Reynir blink. For hvis vi i fremtiden ikke kan stole på det vi ser, og enes om grunnleggende fakta, da har vi som samfunn et alvorlig problem, sier styreleder i Agenda Vestlandet, Siren Sundland.

Agenda Vestlandet er en allmennyttig stiftelse opprettet av Sparebanken Vest.

– På Vestlandet står medieteknologien sterkt, i tillegg til at vi har tunge akademiske institusjoner og flere store mediehus. Vi er spente på å se hva som kommer ut av dette prosjektet, og resultatene dette kan være med på å skape på sikt, sier Sundland.

Prosjekt Reynir tar utgangspunkt i C2PA-teknologien, som lar redaksjoner ta i bruk en form for opphavsmerking av innhold. Dette gjør det mulig for vanlige folk å selv undersøke hvor og hvordan bilder er skapt, og hva som har skjedd med dem før de når mobilskjermen til mediebrukeren.

Teknologien kommer som et svar på fremveksten av generativ kunstig intelligens, som gjør det mulig å lage store mengder realistiske – men falske – bilder og videoer raskt og billig. 

– Generativ kunstig intelligens gjør at vi står overfor et angrep av falske nyheter, og aldri har vi vært mer sårbare. Prosjekt Reynir gir oss motstandskraft. Derfor er det svært gledelig at pengene fra Agenda Vestlandet nå lar oss sette ytterligere fart på dette arbeidet, sier Helge O. Svela, daglig i Media City Bergen, også kjent som Medieklyngen.

 

SAMMEN MOT FALSKE NYHETER: Faktisk.no, her ved Morten Langfeldt Dahlback (til høyre) er en av partnerne i Prosjekt Reynir. Her sammen med Helge O. Svela. Foto: Gunnbjørg Gunnarsdottir

Prosjekt Reynir er en del av et internasjonalt samarbeid bestående av blant annet BBC, The New York Times og Microsoft som jobber med å videreutvikle C2PA-teknologien som danner grunnlaget for innholdsmerkingen. I Norge er blant annet Schibsted, NTB, TV 2, NRK og Faktisk med på samarbeidet.

Agenda Vestlandet har fra før støttet et forprosjekt med 2 millioner kroner, og har nå gitt 10 millioner kroner til hovedprosjektet. Prosjektet varer til sommeren 2026.

Prosjekt Reynirs langsiktige mål er at hele den norske mediebransjen skal ta i bruk innholdsmerkingen, og de første medieteknologiselskapene i Medieklyngen jobber nå med å implementere teknologien. Svela tror de første norske redaksjonene vil begynne å ta i bruk løsningen i løpet av året.

– Desinformasjon skapt av kunstig intelligens er ikke et medieproblem – det er et demokratisk problem. Prosjekt Reynir er et løft for våre digitale motstandskraft, og vi inviterer hele medie- og medieteknologibransjen i Norge med på dette viktige prosjektet, sier Svela.

Han mener også andre deler av samfunnet bør ta teknologien i bruk, og viser til at Det hvite hus har signalisert at de er interessert i å bruke C2PA-teknologien for å sikre sin kommunikasjon til befolkningen.

Ifølge World Economic Forums Global Risks Report 2024 er misinformasjon og desinformasjon den største trusselen i verden på kort sikt, rangert foran ekstremvær og krig. Fremveksten av Generativ AI er en sentral del av denne trusselen. De nye verktøyene lar hvem som helst skape realistiske – men falske – bilder og videoer, kun ved å skrive noen ord inn på en nettside. Verken penger eller tilgang på teknologi er lenger en hindring for å skape deep fake-videoer der statsledere eller andre offentlige personer blir imitert. 

Faktisk.no er en av de redaksjonelle samarbeidspartnerne i prosjektet. Morten Langfeldt Dahlback, leder for innovasjon og teknologi i Faktisk.no, er glad for å bidra:

– Vi i Faktisk ser på Prosjekt Reynir som komplementært til faktasjekking og verifisering. I tillegg til å avsløre feilinformasjon, er det viktig for samfunnet – og for mediebransjen – at troverdig innhold gjøres synlig og sporbart. Vi tror det kan gjøre det enklere å skille mellom god og dårlig informasjon, og det vil vi selvfølgelig bidra til, sier Dahlback.
 

SAMLER BRANSJEN: Teknologiselskaper, redaksjoner og akademia deltar i Prosjekt Reynir. Her har Chris Black i Vizrt ordet i en diskusjon ved Prosjekt Reynirs seminar i Bergen i fjor. Foto: Gunnbjørg Gunnarsdottir 

Også en rekke ledende medieteknologiselskaper er inne som samarbeidspartnere, som Cutting Room, Mimir, Wolftech og Vizrt:

– Kunstig intelligens kan være et utrolig verktøy for å fremme kreativitet, men det krever også forsiktig bruk. Når vi i Vizrt gir historiefortellerne flere og bedre verktøy, innebærer det også at vi vil ta ansvar. Å betjene et publikum betyr å bygge tillit – og dette initiativet handler om å bekjempe den økende trusselen med feilinformasjon fra genererte bilder og videoer. Prosjekt Reynir tar et svært viktig skritt for å sikre tillit, og Vizrt er stolt av å være en støttespiller, sier Chris Black, global head of brand and communications, og KI-evangelist hos Vizrt.

 

Prosjekt Reynir:
 • I 2023 ble Media City Bergen tatt opp i Project Origin, et konsortium med blant annet BBC, New York Times og Microsoft. Project Origin er et samarbeid mellom ledende medie- og teknologi-organisasjoner som jobber for å styrke tilliten til media og bekjempe falsk informasjon.
 • Gjennom prosjektet er det utviklet en teknologisk løsning kalt C2PA, som gjør det mulig for publikum å sjekke opphavet til bilder og annet medieinnhold selv. 
 • Prosjekt Reynir skal legge til rette for at teknologien tas i bruk i Norge, og samler journalister, akademikere og teknologiselskaper.
 • Prosjektet ledes og driftes av Media City Bergen, også kjent som Medieklyngen.

Disse er med som samarbeidspartnere i prosjektet:

 • Media City Bergen 
 • Project Origin
 • Schibsted
 • TV2
 • NRK
 • Faktisk
 • NTB
 • BBC
 • The New York Times
 • CBC Radio-Canada
 • Vizrt
 • Wolftech
 • Mimir
 • Cutting Room
 • Everviz
 • Factiverse
 • Microsoft
 • NORCE
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Agder
 • MediaFutures
 • TekLab
 • Mediebedriftenes Landsforening
 • Ada Tech Incubator
 • Vitensenteret VilVite
 • Startuplab
 • Stavanger Symfoniorkester
 • IPTC