UiB og Media City Bergen tildelt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Published 12.06.2020
Universitetet i Bergen og den norske medieklyngen er tildelt SFI-status fra Norges Forskningsråd. Senteret MediaFutures skal utvikle ansvarlig medieteknologi rettet mot fremtidens mediebrukere.

– Dette er en stor dag for Instituttet, UiB og for medieklyngen. MediaFutures vil bety en storstilt satsing på forskning og innovasjon på ansvarlig medieteknologi i Bergen. Med dette senteret vil MCB styrke sin posisjon som et ledende kunnskapmiljø for medieteknologi og -utvikling, sier Leif Ove Larsen, Instituttleder, Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Senteret er et resultat av langsiktig samarbeid mellom vårt forskningsmiljø og mediebransjen, muliggjort gjennom medieklyngen. Vi er imponert og takknemlige for entusiastisk støtte fra industripartnere. Vi gleder oss til sammen å være med å påvirke og forme medieutviklingen i årene fremover. TV 2 og NRK er partnere i senteret, i tillegg til flere mediehus, teknologiaktører og forskningsinstitusjoner (full liste nederst i saken).

Et av områdene senteret skal forske på er nye måter å bekjempe fake news og ekkokamre gjennom å benytte ny teknologi og kunstig intelligens. Senteret skal også forske på tema som brukergrupper, brukeropplevelse, nye forretningsmodeller, innholdsproduksjon, språk og tilgjengelighet. Resultatet skal bli nye løsninger som digitale verktøy, analysemetoder og innholdstyper, men også forskerutdanning innen medieteknologi og innovasjon. Det skal danne grunnlag for nye patenter, prototyper, forskningsartikler og programvare, i tillegg til innovative oppstartbedrifter. (Kilde; MediaFutures)

En stolt dag
- I dag er vi stolte. SFI til Media City Bergen er noe vi har jobbet med i mange år. Med dette befester vi vår posisjon som episenteret for demokratibevarende medieteknologi og innholdsproduksjon. Det er bare å glede seg til de nyskapningene som kommer fra denne fantastiske nyheten, sier Håvard Myklebust, styreleder i Media City Bergen.

Også Anne Jacobsen, CEO i Media City Bergen, er svært glad for tildelingen.

– Dette er en fantastisk heder til det sterke forskningsmiljøet ved UiB, så vel som en anerkjennelse av hele medieklyngen, der forretningsmodellen er samarbeid og samhandling mellom akademiske partnere, medieteknologiselskaper og redaksjonelle mediehus. Klyngen er bygget opp gjennom flere år til et sterkt og solid kompetanse- og innovasjonsmiljø, svært godt rustet til å ta på oss denne typen oppgaver.

SFI-ordningen
SFI-Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år med funding opp mot 300 millioner kroner. Det er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder. Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. (Kilde: Norges Forskningsråd)

SFI-partnere
Senteret skal ledes av Institutt for Informasjons og medievitenskap ved UiB. Partnere i SFI-en inkluderer både NRK og TV 2, samt mediehus som Amedia og Schibsted, herunder Bergens Tidende. Teknologipartnere er Vizrt, Vimond, Wolftech, Highsoft, Fonn og IBM.

Forskningspartnere er Universitet i Oslo, Universitetet i Stavanger, NORCE, VU Amsterdam, the Open University UK, og the University of Oxford.


Article in english: https://mediacitybergen.no/home/sfi-uib-en/

Les mer om senteret her: https://www.uib.no/svf/130672/vil-utvikle-ansvarlig-medieteknologi-n%C3%A6r-300-millioner