Søker etter kandidater til Anne Jacobsens Minnepris 2023

Published 30.01.2023
Hvem har gjort noe prisverdig i kampen mot desinformasjon? Komiteen for Anne Jacobsens Minnepris inviterer alle til å nominere kandidater.

Anne Jacobsens Minnepris skal tildeles en person, et miljø eller en organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme et opplyst ordskifte. Prisen skal løfte frem nyskapninger som styrker formidling av fakta og sannferdig informasjon. 

Anne Jacobsens innsats for Medieklyngens posisjon som et ledende internasjonalt medieteknologimiljø var enesteående. Hun var spesielt engasjert i utfordringene knyttet til spredning av desinformasjon. Anne døde brått og uventet i januar 2022. For å hedre Annes minne og bygge videre på hennes visjonære arbeid, ble minneprisen etablert våren i fjor og for første gang delt ut under Future Week i juni 2022. 

Kjersti Løken Stavrum, leder for minneprisens komité og daglig leder i Stiftelsen Tinius, oppfordrer alle til å tenke over hvem som gjør et prisverdig arbeid på dette området:

Anne var utrettelig i arbeidet for en nyskapende og troverdig mediebransje. Vi ønsker å videreføre hennes innsats gjennom Anne Jacobsens Minnepris, sier Kjersti Løken Stavrum. 

– For å sikre at vi fanger opp de beste kandidatene, åpner vi for at alle kan sende inn forslag til mottakere av prisen for 2023, sier Løken Stavrum. 

Formålet med prisen er å framheve og synliggjøre fremragende arbeid for å styrke et opplyst ordskifte og nyskapninger som underbygger formidling av fakta og sannferdig informasjon.

– Anne Jacobsens Minnepris er viktig for Media City Bergen. Den løfter frem et felt som er enormt viktig for vår organisasjon og bransje, men også for samfunnet som helhet, sier Helge O. Svela, daglig leder i Media City Bergen.

Han trekker frem betydningen av sin forgjengers arbeid i Medieklyngen.

– Anne var tydelig på at desinformasjon og falske nyheter ikke er et mediebransjeproblem, men et samfunnsproblem, og at det må håndteres deretter. Her må det samarbeid og nytenkning til for å håndtere de enorme utfordringene, og prisen bidrar til å løfte dette, sier Svela. 

Maldita mottok den første Anne Jacobsens Minnepris på vegne av samarbeidsprosjektet #UkraineFacts. Etter invasjonen av Ukraina 24.februar 2022 samlet det internasjonale faktasjekking nettverket seg på rekordtid og dannet #UkraineFacts. Maldita tok et særskilt ansvar for å lede og koordinere #UkraineFacts. 

Begrunnelsen fra juryen var blant annet at #UkraineFacts har flyttet grenser for hva man kan forvente å hente ut av troverdig informasjon fra en pågående krig. Juryen valgte å løfte fram Maldita som helt fra starten tok et ledende ansvar i samarbeidet med å faktasjekke og verifisere informasjon fra Ukraina. 

Det var en tydelig stolt og glad medgründer og CEO i Maldita.es som mottok prisen i Bergen i juni 2022.

— Jeg er beæret og glad for at Maldita.es har fått denne prisen. Det er en internasjonal anerkjennelse for arbeidet vi gjør, og at det har en betydning utover egne landegrenser, sa Clara Jiménez Cruz, medgründer, og CEO i Maldita.es, da hun mottok prisen.

Forslag til hvem som bør motta prisen i 2023 kan sendes inn via e-post til [email protected], og må inneholde en kort beskrivelse av kandidatens arbeid og prestasjoner, samt kontaktinformasjon til kandidaten. Fristen for å sende inn forslag er 14.03. Vinneren blir kunngjort under Future Week 2023.