Stor fremgang for medieklyngen

Published 11.11.2015
De fremmøtte på årsmøtet til foreningen Media Region Bergen fikk en gjennomgang av et fremgangsrikt år for medieklyngen.

BYGGER MEDIEKLYNGE: F.v. Stig Frode Opsvik (avtroppende daglig leder i NCE Media og Media Region Bergen), Håvard Myklebust (styreleder i NCE Media), Anne Jacobsen (påtroppende daglig leder i NCE Media), Solveig Holm (påtroppende direktør i Media Region Bergen) og Siv Juvik Tveitnes (styreleder i Media Region Bergen)

Oppgradering av klyngeutviklingsprosjektet til NCE Media og endelig beslutning om etablering av nærings- og kunnskapsparken Media City Bergen, har vært de viktigste milepælene i 2014. Men også på en rekke andre områder har det vært stor fremgang. 

Store prosjekter
Foreningen Media Region Bergen er medlemsorganisasjonen for mediebransjen i Bergen. Foreningens formål er å styrke Bergen som medieby og ivareta felles oppgaver og interesser for aktørene i bransjen. Herunder skal foreningen eie, utvikle eller koordinere ulike prosjekter som bidrar til å styrke bransjen. Flere av prosjektene er av vesentlig størrelse og har god fremdrift. 

Klyngeutviklingsprosjektet NCE Media (tidligere Mediarena) skal bidra til å skape økt samarbeid, innovasjon, vekst og verdiskaping i medieklyngen. Prosjektet ble i juni oppgradert til et Norwegian Centre of Expertise (NCE), med finansiering i seks år innenfor NCE-programmet. NCE-programmet utgjør eliteserien for næringsklynger i Norge, og det er bare 12 næringsmiljøer i Norge som har NCE–status. Prosjektet er organisert som et datterselskap til foreningen.

Nærings- og kunnskapsparken Media City Bergen ble i mai vedtatt etablert I Lars Hilles gate 30. Bygget skal utvikles, eies og drives av Entra Eiendom - med mediebransjen som leietakere. NCE Media og Media Region Bergen har deltatt i prosjektgruppen for MCB, og i kjølvannet av beslutningen koordineres nå felles bransjeinteresser under foreningen. Dette gjelder blant annet immaterielle rettighetene som navn, domene og profil - som eies av bransjen. Det samme gjelder webside som er under etablering. Disse og andre aktiviteter blir lagt i et eget prosjekt, organisert som et datterselskap til foreningen.

Videre jobber foreningen aktivt med å utvikle delprosjekter i Media City Bergen som Greenhouse for gründere og nystartede bedrifter i tidlige vekstfase, og en Medialab for utviklings- og forskningsformål. Mulighetene for å etablere et besøkssenter for profilering og rekruttering utredes også.  

Foreningen har også som mål å bidra til nye prosjekter innenfor klyngen. Med Universitetet i Bergen som primus motor er det i samarbeid med sentrale aktører i klyngen og med bistand fra NCE Media også søkt om et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). Hvem av søkerne som får SFI, offentliggjøres i nær fremtid. 

Andre aktiviteter
De nærmere 30 deltakere fra medieklyngens kjernebedrifter som var til stede på årsmøtet i foreningen onsdag, ble også orientert om en rekke andre ting som pågår. Her er noen utdrag:

 • Medlemsorganisasjonen har endret organisasjonsform fra stiftelse  til forening for å styrke medlemsstyringen. Endringen gjør det mulig å ivareta reell medlemsstyring og implementere vedtektene som medlemmene har vedtatt, et viktig steg i revitaliseringen av medlemsorganisasjonen.
 • Det er videre gjennomført en rekke arrangementer som spenner fra frokostmøter, via kurs og konferanser til innovasjonsworkshops og gründerprogram. I alt er det gjennomført nærmere 50 arrangementer i regi av klyngen, eller der klyngen har medvirket, det siste halvannet året. 
 • Det har også vært jobbet aktivt med å tilrettelegge for prosjektutviklng mellom aktører i bransjen, og det er registrert over 30 nye innovasjonsprosjekter mellom aktørene i fjor og i år.
 • Fra 2013 til 2014 har medlemstallet steget fra 24 til 41. Foreningen har samtidig ambisiøse planer for videre vekst. For 2015 er medlemstallet forventet å øke vesentlig. En rekke medlemmer er på vei inn etter god og bred kontakt med byens medie- og teknologimiljø gjennom året. I tillegg er det en intensjon å åpne for medlemmer fra leverandørindustrien i andre bransjer. 
 • Av andre pågående prosjekter er også etablering av nye websider for å profilere klyngen bedre. Det skal utvikles en felles løsning for forening, klyngeprosjekt og nærings- og kunnskapspark med egne inngangssider for hver av enhetene.

Ny styresammensetning 
Årsmøte valgte nytt styre for foreningen, og anbefalte også styresammensetning av NCE Media. Sistnevnte styre utnevnes formelt i selskapets generalforsamling. 

Ny styreleder i Media Region Bergen er Siv Tveitnes, daglig leder i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Hun tar over etter Håvard Myklebust (TV2). Styret i Media Region Bergen blir som følger:

 • Siv Juvik Tveitnes (BT) – leder
 • Anne Grethe Teigland (NRK)
 • Tore Tungodden (UIB)
 • Bernt Kåre Johannessen (Vizrt)
 • Henriette Sæther (Sixty)
 • Helge Thorbjørnsen (NHH)
 • Anders Nyland (BA)
 • Svein Ove Søreide (TV 2)

Håvard Myklebust, teknologidirektør i TV2, fortsetter som styreleder i NCE Media. Styret i NCE Media er som følger: 

 • Håvard Myklebust (TV 2) - leder
 • Leif Ove Larsen (UIB)
 • Anne Øvrebø (Innovasjon Norge) - observatør
 • Petter Ole Jakobsen (Vizrt)
 • Eirik Solheim (NRK)
 • Christoffer Giertsen (CMR)
 • Kine Lunde (Vimond)
 • Sturle Rasmussen (BT)

Nye ledere
Fra nyttår av blir det også lederskifte både i Media Region Bergen og NCE Media, når Solveig Holm overtar stafettpinnen som direktør i foreningen og Anne Jacobsen tar over daglig leder-jobben i NCE Media. Stig Frode Opsvik har vært innleid som daglig leder i begge selskapene siden begynnelsen av 2012. Han har valgt å fokusere videre på konsulentselskapet han driver og er partner i innenfor Knowit-systemet, men vil fortsatt bistå klyngen på konsulentbasis.

Media Region Bergen og NCE Media holder per i dag til i første etasje  på Vizbygg, hvor prosjektutvikler Rune Smistad i NCE Media sitter sammen med Mobiletech, Adellica, Bach Technology og Nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling.