UTLYSNING: Konkurranse for anbefaling av prosjekter til Innovasjon Norge

Published 06.08.2018
Send inn din prosjektskisse og få den spesielt anbefalt av NCE Media, i konkurranse om prosjektmidler til forprosjekter og prototyping. Den tidligere Innovasjonsrammen er erstattet av en ordning (med samme navn) hvor NCE Medias panel kan anbefale prosjekter i konkurranse til INs utlysning 15. september.
Innovasjon Norge utlyser enkle midler til idéutvikling eller prototyping, noe liknende den tidligere Innovasjonsrammen. Ordningen  innebærer at vi kan gi en ekstra anbefaling til noen utvalgte, gode prosjekter, og at vi således kan stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. Prosjektene tildeles midler av Innovasjon Norge i konkurranse med andre anbefalte prosjekter fra landets klyngeorganisasjoner.

Midlene er tiltenkt samarbeidsprosjekter, hvor minst en av partnerne må være medlem av NCE Media, og prosjektene kan være i følgende to kategorier:

Mobiliseringsprosjekt - ídeutvikling. Eksempelvis kan det foreligge en idéskisse som må kvalitetssikres internt, diskuteres med eksterne partnere, og der en må foreta en foreløpig vurdering om markedspotensial og konkurranse.

Konseptualisering/forprosjekt - nye områder innenfor teknologi, prosess, tjeneste eller forretningsmodellering. Eksempelvis kan to bedrifter kombinere sine kjernevirksomheter til ett produkt eller system som får et nytt bruksområde. En viktig del av konseptualiseringsprosessen er å verifisere hvorvidt teknologien kan utvikles i tråd med målsettingen, samt å utvikle en god forretningsmodell. 

Rammen for mobiliseringsprosjekter er 150 000 kr, mens konseptualiseringsprosjekter har et tak på 300 000 kr. Støttesatsen for SMBer er normalt maksimalt 50% for prosjekt med nasjonale samarbeidspartnere. Ved spørsmål om store bedrifter, rene FOU-prosjekter, eller annet, ta kontakt med Rune Smistad ([email protected]) eller Kristoffer Hammer ([email protected]).

Målet for ordningen er å gjøre veien kortere for bedriftene til å få støtte, og å øke flyten av prosjekter innen klyngene nedslagsområde. Ordningen favoriserer bedrifter i klynger ved at bedriftene kan gå direkte mot sin klyngeorganisasjon som har faglig innsikt og kjenner bedriftene fra før. Som virkemiddel er det forventet å treffe bedrifter som har vært gjennom etableringsfasen, og etablerte bedrifter som ønsker å utvikle nye produkter og tjenester. Dette gir NCE Media mulighet til å bruke vår direkte dialog og innsikt i medlemsbedriftene til å anbefale prosjekter som scorer høyt innen områdene innovasjonsgrad, bærekraft og gjennomføringsevne.

Kriterier:

  • Samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen.
  • Prosjekt som gjelder forstudie eller forprosjekt i EØS-regelverkets artikkel 25 som regulerer FoUoI .
  • At finansieringen er utløsende for at  prosjektet iverksettes
  • Prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft. 
  • Behov for rask realisering

Framgangsmåte:
Ta kontakt med Rune Smistad ([email protected]) eller Kristoffer Hammer ([email protected]), slik at vi vet at dere er i gang, og kan bistå. Begynn å fylle prosjektskisse i inn INs online søknadsskjema og ta ut en PDF og send til din kontakt i NCE Media, innen 1. September. IKKE trykk «send inn» i skjemaet før du evt får beskjed om det.