Vi har fått en million - den gir vi til dere!

Published 11.11.2015
NCE Media er blitt tildelt en "Innovasjonsramme" på 1 million kroner av Innovasjon Norge. Denne skal vi bruke til starthjelp eller utvikling av gode konsepter og prosjekter i klyngen. Nå starter jakten på de beste ideene – hos dere!

Tildeling av innovasjonsrammen er gjort i skarp konkurranse med en rekke andre Arena-, NCE-, og GCE-prosjekt landet over, og ved å vise til gode resultater i klyngen nådde NCE Media opp i konkurransen i år med en tildeling på 1 million kroner fra Innovasjon Norge. Det innebærer at vi kan gi starthjelp til noen utvalgte, gode prosjekter, og at vi således kan stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

Midlene er tiltenkt samarbeidsprosjekter, og prosjektene kan være i følgende to kategorier:

Mobiliseringsprosjekt - ídeutvikling. Eksempelvis kan det foreligge en idéskisse som må kvalitetssikres internt, diskuteres med eksterne partnere, og der en må foreta en foreløpig vurdering om markedspotensial og konkurrentbilde.

Konseptualisering - nye områder. Eksempelvis kan to bedrifter kombinere sine kjernevirksomheter til ett produkt eller system som får et nytt bruksområde. En viktig del av konseptualiseringsprosessen er å verifisere hvorvidt teknologien kan utvikles i tråd med målsettingen, samt å utvikle en god forretningsmodell.

Rammen for mobiliseringsprosjekter er 100 000 kr, mens konseptualiseringsprosjekter har et tak på 200 000 kr. Støttesatsen er maks 45% for prosjekt med nasjonale samarbeidspartnere og 60% ved samarbeide over landegrensene.

Målet med innovasjonsrammen er gjøre veien kortere for bedriftene til å få støtte. Dette har man løst ved å la bedriftene gå direkte mot sin klyngeorganisasjon som har faglig innsikt og kjenner bedriftene fra før. Som virkemiddel er de forventet å treffe bedrifter som har vært gjennom etableringsfasen, og etablerte bedrifter som ønsker å utvikle nye produkter og tjenester. Dette gir NCE Media mulighet til å bruke vår direkte dialog og innsikt i medlemsbedriftene for å dyrke frem de gode ideene, samt at vi kan bidra til raskere igangsettelse av prosjekter.

Vi kommer straks tilbake med informasjon rundt søknadsprosess og søknadsfrister.