Motion Corporations prototype vil gjøre NRK web-TV mer tilgjengelig for alle 

Published 30.06.2017
– Med vår prototype gir vi brukeren mulighet til å tilpasse strømmingen til eget behov.
Foto: Njål Borch fra Motion Corporation under Show & Tell høsten 2016. 
 

Teknologiselskapet Motion Corporation, som vi tidligere har omtalt her, har utviklet Shared Motion, en tjeneste som gir global timing og kontroll over strømmet innhold.

I mai tok selskapet løsningen med på en workshop i samarbeid med Norut og NRK. Temaet var tilgjengelighetsfunksjonalitet – og i løpet av noen dager jobbet de tromsøbaserte gründerne frem en prototype som skal gjøre strømmeopplevelsen mer tilgjengelig og skreddersydd for alle.

Forbedringspotensiale på web-TV
Tilgjengelighet betyr at innholdet skal være tilgjengelig for alle – uavhengig av hindringer som nedsatt hørsel, syn, fysiske eller kognitive ferdigheter, skriver NRK.

– NRK er langt fremme på tilgjengelighet, og tilbyr tilrettelegging ikke bare for blinde eller døve brukere, men også for de som har nedsatt lesesyn eller dårlig hørsel. Dette er spesielt godt utarbeidet i bakkenettet, men det er forbedringspotensiale i denne funksjonaliteten på web-TV, sier Njål Borch i Motion Corporation.

Nye funksjoner som ble testet ut for Web-TV var blant annet opplesing av tekst, synstolk og live-teksting. Det ble også lagt til justerbare slidere for lesbarhet på tekst og taletydelighet.

– I prototypen har vi gitt brukeren mulighet til å tilpasse strømmingen til eget behov.

TV er et medium som er laget for at flere skal samle seg for å se. Da må en kunne legge til rette for at alle skal ha en god brukeropplevelse, forteller Borch.

Skreddersy din egen opplevelse  
Det skal være mulig at barn, bestemor og for eksempel en blind onkel skal kunne ha gode brukeropplevelser når de ser TV sammen, uten at den enkeltes behov skal komme i veien for de andre. Men hvordan løses dette?

– Den enkelte kobler øretelefoner inn i sin smarttelefon eller tablet, hvor en har mulighet til å skreddersy en rekke innstillinger. Denne er så synkronisert med andre spillere som en Apple TV eller Chromecast. I prototypen er det for eksempel et alternativ å legge til synstolk, en stemme som i dialogpauser beskriver viktige elementer i bildet. Det er også mulig å justere størrelse og fargegjennomsiktighet på teksten. Her vet vi at personer med godt syn har et ønske om å la teksten ta opp mindre skjermplass, mens de med nedsatt synsevne kan blåse opp tekststørrelsen på skjermen, forteller Borch.

Skjermbilder fra prototypen. (Foto: Motion Corporation)

Motion Corporation har også utviklet en “quick fix” for umiddelbar opplesing av norsk tekst og oversettelse til ønsket språk:

– NRK har norsk tekst på de fleste programmer, men det er ikke alle seere som behersker språket like godt. Ved hjelp av Google-tjenestene Text-to-speech og Translate tar prototypen inn tekst og oversetter det til ønsket språk i sanntid. Denne løsningen kan gi noen rare oversettelser til tider, men poenget er at viktig innhold umiddelbart blir gjort tilgjengelig for flere, sier Borch.

En annen nyttig funksjon er å kunne stille på de forskjellige lydsporene i TV-programmet.

– For å få økt taletydelighet har vi lagt til en funksjon som lar brukeren justere nivåene på talelydspor og miljølyd i programmet. Dette er et tillegg som spesielt vil komme personer med nedsatt hørselsevne til gode, sier Borch.

En realitet i 2018?
Motion Corporation er spesialister på synkronisering av innhold på tvers av flere enheter. I tillegg har de i Shared Motion teknologien som skal til for å implementere ny funksjonalitet for tilgjengelighet i NRKs HTML5-avspiller.

– I vår prototype har vi vist hvordan dette kan løses også i Web-TV. Nå er dette kun en prototype, så det er ikke noe som er tilgjengelig for brukerne per dags dato. Vi har uansett fått positive signaler på at NRK ønsker å jobbe videre med løsningen fra og med neste år, avslutter Borch.