Abdera

Org. number 929161297

I en verden der generativ AI gjør det stadig enklere å produsere innhold på nett, øker også behovet for trygg og effektiv innholdsmoderering. Abdera utvikler en maskinlæringsdrevet løsning for dette som legger til rette for høy grad av automatisering og samtidig sikrer at ens unike retningslinjer ivaretas.

Visit our webpage

Where to go

Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø